Wilsverklaring

Wilsverklaring

• Wilsverklaring
• Wetgeving wilsverklaring en richtlijnen euthanasie / Praktische tips NPCF
• NPV (NPV-Levenswensverklaring)
• Stichting Zorgverklaring  (zorgverklaring)
• NVVE  (niet- reanimeren penning en wilsverklaring)
• Video van Huisarts Rossen; waarom het belangrijk is om een toelichting te geven aan de huisarts

 

 

Wilsverklaring

In een wilsverklaring kunt u vastleggen onder welke omstandigheden u weigert bepaalde medische behandelingen te ondergaan of onder welke omstandigheden u een bepaalde behandeling juist wenst.
Een wilsverklaring is er voor de gevallen waarin u niet meer zelf kunt beslissen.
(bron:overheid).

U kunt zelf een wilsverklaring opstellen. Verder zijn er de gestandaardiseerde wilsverklaringen, zoals de
NPV-Levenwensverklaring en de zorgverklaring die voor u al punten op een rijtje hebben gezet.

Wetgeving, wilsverklaring en richtlijnen euthanasie /Praktische tips NPCF 

Uitgebreide informatie over de wetgeving betreffende wilsverklaringen en richtlijnen euthanasie kunt u vinden op de website van de overheid.
De overheid

Praktische tips bij het vastleggen van uw wensen en wilsverklaring staan op de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federaties (NPCF)

NPV-levenswensverklaring

De Levenswensverklaring wordt uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Vereniging. Dit is een algemeen-christelijke vereniging die zich vanuit patiëntenperspectief bezig houdt met de zorg voor het leven. De NVP heeft 73.000 leden.
De NVP heeft de NPV-Levenswensverklaring ontwikkeld. Dit is een uiterste wilsbeschikking met betrekking tot medische en verpleegkundige zorg voor situaties waarin u uw wil niet meer zelf kunt vormen en uiten.
Wat zegt u met de NPV-Levenswensverklaring:

• U wilt optimale medische en verpleegkundige zorg ontvangen, gericht op genezing.
• U wenst optimale verzorging, gericht op het welbevinden en verlichting van lijden.
• U wilt niet dat er een behandeling wordt nagelaten op grond van een oordeel over de waarde van uw leven.
• U vindt levensbeëindigend handelen geen optie om lijden op te heffen.
• U wilt niet dat er levensverlengende maatregelen worden getroffen als het stervensproces onomkeerbaar is ingetreden.
• U wilt dat uw behandelend arts zorgvuldig overlegt met uw vertegenwoordiger over te nemen beslissingen.
• Met toestemming van uw vertegenwoordiger mag uw medisch dossier na overlijden zo nodig worden ingezien.
(bron: NVP) 

De NPV heeft een telefoondienst waar u terecht kunt met urgente, medische ethische vragen en vragen over palliatieve zorg.
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)

Stichting Zorgverklaring (zorgverklaring)

De Nederlandse Consumenten Federatie (NPCF) en de organisatie Consumenten en de Zorg hebben in 2008 een nieuwe versie van de zorgverklaring uitgegeven. Het document is gebaseerd op de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo). Hiermee is de zorgverklaring een wilsverklaring waaraan rechten kunnen worden ontleend. Door het opstellen van deze verklaring kunnen mensen op een wettelijk erkende wijze vastleggen of en hoe zij medisch behandeld willen worden in hun laatste levensfase. Ook wordt met dit document aangegeven welke zorg en begeleiding men wel wil ontvangen en wijst men gemachtigden aan. Familie en vrienden die gemachtigd zijn, hebben met een ondertekende zorgverklaring een concreet hulpmiddel in handen om bij behandelaars aan te geven wat betrokkene wil op het moment dat hij/zij daartoe zelf niet meer in staat is. De wensen van betrokkene zijn er zo helder mogelijk in vastgelegd. Het stap voor stap opstellen van een zorgverklaring is tevens een leidraad voor mensen die met hun naasten deze zaken in alle openheid willen bespreken. De nu verkrijgbare versie van de zorgverklaring is aangepast aan de huidige situatie en is tevens uitgebreid met een handleiding per artikel. De verklaring bestaat uit twaalf artikelen waarin allerlei aspecten van zorg en sterven aan de orde komen.
(bron: Stichting zorgverklaring)

De Zorgverklaring wordt uitgegeven door de Stichting Zorgverklaring.
Stichting Zorgverklaring.

NVVE (niet- reanimeren penning en wilsverklaring)

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft een wilsverklaring en een penning voor leden van de vereniging. Op de website van de NVVE staat naast informatie over de wilsverklaring ook informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding, euthanasie en hulp bij zelfdoding bij dementie, palliatieve sedatie, patiëntenrechten en de levenseindekliniek.
NVVE 

Video van Huisarts Rossen;
waarom het belangrijk is om een toelichting te geven aan de huisarts 


twitterbutton.nl