Palliatief terminale zorg informatie

Palliatieve zorg

• Palliatieve zorg
• Palliatieve zorg kan op diverse locaties verleend worden
• Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts
• Indicatie palliatief terminale zorg (PTZ)
• Overzicht van organisaties die palliatieve zorg verlenen bij u in de buurt
• 
Hulpmiddelen thuis
• Informatieve websites

palliatief terminale zorgPalliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen, verzachting of verlichting.
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten (en hun naasten) die zich geconfronteerd zien met een levensbedreigende aandoening. Dit wordt bewerkstelligd door het verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (definitie WHO 2002).

 

Palliatieve zorg bestaat uit:
• 
pijn en andere ziekte symptomen behandelen;
• psychologische en sociale problemen behandelen;
• aandacht geven aan zingeving en spiritualiteit;
• de patiënt ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven;
• de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afronden van het leven;
 de patiënt en de naasten ondersteunen bij het afscheid nemen;
naasten ondersteunen bij de omgang met de ziekte en bij de rouwverwerking na het overlijden.

Palliatieve zorg kan op diverse locaties verleend worden 

 thuis;
 
in een hospice of bijna-thuis-huis;
 in een verzorging- of verpleeghuis;
 in ziekenhuizen.

Keuzehulp palliatieve zorg
VPTZ Nederland (landelijke vereniging van organisaties voor Vrijwillige Palliatieve, Terminale Zorg) heeft een website ontwikkeld die u kan helpen een keuze te maken waar u de zorg wilt ontvangen bijvoorbeeld  thuis of in een hospice.
Keuzehulp palliatieve zorg 

Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts

Een (tijdig) gesprek over het naderende overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening. Als u op tijd met uw arts praat over het laatste stuk van uw leven dan kunt u wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreken voordat het te laat is. Acht samenwerkende organisaties hebben een brochure uitgegeven die u als leidraad kunt gebruiken voor het gesprek. In deze brochure leest u waarom het belangrijk is met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Deze brochure geeft u praktische tips en vragen om het gesprek te voeren, vragen als:
• Waarom is het gesprek met de arts juist nu belangrijk;
• Voor welk lijden bent u bang;
• Welk lijden wilt u beslist niet;
• Op welke plek wilt u het liefst sterven.
De achtergrondinformatie kan u helpen om zelf en met uw familie na te denken over wat u wil, wat u niet wil en wat u wilt weten van uw arts.
KNMG_Brochure Levenseinde


Indicatie palliatief terminale zorg (PTZ) 

Op de website Regelhulp van de overheid staat informatie over indicatie.
Regelhulp

Overzicht van organisaties die uitgebreide informatie geven over palliatieve zorg 

Op de websites Ongeneeslijk.nl en Palvooru.nl kunt u middels uw postcode precies zien welke organisaties bij u in de buurt palliatieve zorg verlenen. Tevens vindt u op deze websites uitgebreide informatie over palliatieve zorg.
Ongeneeslijk.nl
Palvooru.nl
Palvooru.nl: alles over palliatieve zorg in 1 App

Hulpmiddelen thuis

Vindt de palliatief terminale zorg thuis plaats dan kan het zijn dat u hulpmiddelen nodig heeft om de zorg op een zo’n adequaat mogelijke manier te kunnen geven. Voor informatie over hulpmiddelen ga naar onderstaande links.
Hulpmiddelen
Regelhulp.nl
Vilans hulpmiddelenwijzer

Informatieve websites

KiesBeter.nl geeft uitgebreide informatie over o.a. palliatieve behandeling, hulp en steun in de palliatieve fase, Palliatieve Terminale Zorg (PTZ), spiritualiteit en zingeving.
KiesBeter.nl
Agora is een onafhankelijk, landelijk ondersteuningspunt voor palliatief terminale zorg. Naast algemene informatie over palliatieve zorg, is er ook een deel gewijd aan patiënten en naasten.
Agora
Als u werkt en u moet voor een naaste zorgen dan kan het zijn dat u verlof op moet nemen. Regelgeving wordt overzichtelijk weergegeven op de website Werk & mantelzorg.
Werk & mantelzorg
Op de website van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding staat naast informatie ook een overzicht van hulpverleners bij u in de buurt.
LSR
De landelijke Stichting Rouwbegeleiding heeft een hulp- en advieslijn, tevens kunt u uw verhaal kwijt.
LSR
De Stichting Korrelatie biedt anonieme, professionele, psychosociale hulp. Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online. Bij Korrelatie werken psychologen, maatschappelijk werkers en pedagogen.
Stichting Korrelatie 
Op de website ‘als je niet meer beter wordt” staat een linkpagina met interessante websites.
LINK pagina

 


twitterbutton.nl