De zorg voor ongeneeslijke zieken thuis

De zorg voor ongeneeslijke zieken thuis

• De zorg voor ongeneeslijke zieken thuis
• Praat erover
• Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts

 

Gewoon dood, de zorg voor ongeneeslijke zieken thuisDe zorg voor ongeneeslijke zieken thuis

Lange tijd heeft het idee geleefd dat palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase) gelijk is aan pijnbestrijding. Twintig jaar geleden werden terminale patiënten vaak opgenomen in het ziekenhuis en werd een infuus aangelegd om de pijn te bestrijden met morfine om de patiënt “rustig te houden”.
In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan en is er nieuwe kennis verworven rond de zorg voor mensen in hun laatste levensfase.

Uit onderzoek van TNS NIPO (2008) is gebleken dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders thuis wil sterven, maar in de praktijk overlijdt slechts 30 procent in de eigen omgeving. Dat verschil wordt deels veroorzaakt doordat men onbekend is met ziek- en sterfbed en met de mogelijkheden van de thuiszorg en de huisarts. De gedachte is dat als mensen eerder nadenken over de dood en dit delen met arts en naasten het waarschijnlijker is dat het einde verloopt zoals ze graag willen. Het kan mensen helpen zelf de regie te blijven voeren in hun laatste levensfase.

 

Praat erover

 

Spreek op tijd over uw levenseinde met uw arts

Een (tijdig) gesprek over het naderende overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening. Als u op tijd met uw arts praat over het laatste stuk van uw leven dan kunt u wederzijdse wensen, verwachtingen en mogelijkheden bespreken voordat het te laat is. Acht samenwerkende organisaties hebben een brochure uitgegeven die u als leidraad kunt gebruiken voor het gesprek. In deze brochure leest u waarom het belangrijk is met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Deze brochure geeft u praktische tips en vragen om het gesprek te voeren, vragen als;
• Waarom is het gesprek met de arts juist nu belangrijk;
• Voor welk lijden bent u bang;
• Welk lijden wilt u beslist niet;
• Op welke plek wilt u het liefst sterven.
De achtergrondinformatie kan u helpen om zelf en met uw familie na te denken over wat u wil, wat u niet wil en wat u wilt weten van uw arts.
KNMG_Brochure

 

 

 

 

                                      twitterbutton.nl