Zorg aan huis met Pgb of VPT

Zorg aan huis

• Volledig pakket thuis
• Modulair pakket thuis
Persoonsgebonden budget
• Hulpmiddelen

 

Zorg aan huis met Pgb of Volledig pakket thuis

Als er 24 uur zorg en/of toezicht nodig is dan bestaat de mogelijkheid om naar een zorginstelling te gaan (Wet langdurige zorg). Een alternatief is om dezelfde zorg thuis te krijgen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, te weten;
• zorg thuis moet verantwoord zijn, het Zorgkantoor zal dit onderzoeken,
• de kosten van de zorg mogen niet hoger zijn dan een opname in een instelling.

 

Volledig pakket thuis

Heeft u gekozen voor een volledig pakket thuis dan wordt de zorg en ondersteuning gegeven door een zorginstelling. De hoeveelheid zorg en ondersteuning die u krijgt hangt af van de Wlz-indicatie.
Het volledig pakket thuis bestaat o.a. uit:
persoonlijke verzorging
verpleging
Wlz-behandeling
• begeleiding (individueel en/of dagbesteding
vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
huishoudelijke verzorging
alarmering
maaltijden
Niet iedere zorginstelling verleent deze vorm van zorg aan huis. Het zorgkantoor in uw regio kan u hier meer informatie over geven.
Zorgkantoor in uw regio

Modulair pakket thuis 

Met het modulair pakket thuis kunt u en/of uw vertegenwoordiger, op basis van uw Wlz-indicatie, zelf kiezen welke delen (modules) van het pakket u thuis, in natura, wilt ontvangen. Dit geeft u de mogelijkheid om delen van de zorg waar u recht op heeft wel of niet af te nemen.
De zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:
• begeleiding (individueel en/of dagbesteding}
persoonlijke verzorging
verpleging
Wlz behandeling
vervoer naar behandeling en/of begeleiding

Nieuw 15-05-2017

Mensen die langdurige zorg thuis ontvangen in de vorm van het Modulair Pakket Thuis (mpt), kunnen dezelfde uitgebreide huishoudelijke hulp krijgen als onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prestatie “schoonmaak” in de beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg aangepast naar “huishoudelijke hulp”.

Daardoor vallen onder huishoudelijke hulp behalve het schoonhouden van de woning nu ook activiteiten zoals het opmaken van het bed en het klaarmaken van een maaltijd.

Tot en maart 2017 kregen WLz-clienten met een Modulair Pakket Thuis of Persoonsgebonden budget hun huishoudelijke hulp van de gemeente op basis van de Wmo. Die hulp is vanaf 1 April 2017 voor alle Wlz-clienten overgeheveld naar de Wlz. Omdat de definitie van huishoudelijke hulp onder de Wlz beperkter was en alleen het schoonhouden van het huis betrof, is dit aangepast. Zo kunnen ook clienten met een mpt of een pgb de huishoudelijke hulp krijgen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het zorgkantoor in uw regio.
Zorgkantoor in uw regio

Aangezien het Modulair pakket een combinatie is van zorg in natura en Pgb is het verstandig ook de tekst hieronder te bekijken.

Zorg aan huis met een Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg- en/of ondersteuning inkopen. De zorg kunt u zelf inkopen bij een zorgaanbieder, kleinschalige woonvorm of bij een thuiszorgorganisatie.  Ook mag u mantelzorgers betalen voor hulp en zorg.
Waar mag u uw budget aan besteden:
hulp bij het huishouden
• 
vervoer dagbesteding
begeleiding
verzorging
verpleging
logeeropvang (alleen bij toegelaten zorginstelling

Zelf inkopen van zorg en ondersteuning met een Pgb betekent dat uzelf moet regelen, zoals:
• Budgetplan opstellen
• met elke zorgverlener een contract afsluiten
• voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen
• declaraties indienen bij de SVB

Kiest u bewust voor deze vorm van zorg aan huis dan zal een medewerker van het zorgkantoor een bewust-keuze gesprek met u voeren om na te gaan of deze vorm van zorg aan huis iets voor u is. U kunt vooraf de Pgb-test doen, die geeft u al enig inzicht of een Pgb iets voor u is.
Pgb test online
Meer over bewust-keuze gesprek met medewerker zorgkantoor
Het kan zijn dat u meerdere Pgb’s nodig heeft om de zorg en ondersteuning te krijgen die u nodig heeft.

Om in aanmerking te komen voor volledig pakket thuis, modulair pakket thuis of Pgb heeft u een Wlz-indicatie nodig van het CIZ. Als u de indicatie krijgt dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen.
Informatie Wlz-indicatie 
CAK: eigen bijdrage

Hulpmiddelen

Informatie over hulpmiddelen, klik hier

 

 

 

 


twitterbutton.nl