Thuiszorg / Huish. hulp

Thuiszorg & Huish. hulp

Thuiszorg (wijkverpleging)
• Thuiszorg zoeken

Huishoudelijke hulp Wmo 2015/ Nieuws: Stopzetten thuishulp mag niet zomaar

Thuiszorg

Thuiszorg (wijkverpleging)

De thuiszorg wordt geregeld binnen de zorgverzekeringswet en zit in het basispakket. Dit betekent voor u dat uw zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de verzorging en verpleging bij u thuis. De zorg gaat tot en met een eventuele opname in het ziekenhuis.

 

Onder verzorging en verpleging valt onder andere:
• wondverzorging
helpen met injecties
helpen bij het opstaan, aankleden, douchen

Zorgverzekeraars kopen zorg van thuiszorgorganisaties in en sluiten contracten af. Dit heet gecontracteerde zorg .U kunt zelf aangeven van welke gecontracteerde thuisorganisatie u zorg wilt afnemen. Vergoeding van de zorg verloopt via de zorgverzekeraar.
Voor wijkverpleging geldt geen eigen risico en geen eigen bijdrage.

Zorg in natura of een Persoonsgebonden budget
Kiest u voor zorg in natura dan bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.Met een Persoonsgebonden budget bepaalt u zelf welke zorgverlener uw wilt. Een combinatie van beide is soms mogelijk als u verschillende soorten zorg nodig heeft.

Zorg in natura is gecontracteerde zorg van de zorgverzekeraar
Zorg in natura wordt door het zorgkantoor ingekocht bij diverse zorgaanbieders. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zij kunnen u helpen bij het maken van een keuze als het gaat om de juiste thuiszorgorganisatie. Heeft u na een ziekenhuisopname thuiszorg nodig dan kan een transferverpleegkundige dat voor u regelen.

Thuiszorg met een Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget kunt u zelf zorg- en/of ondersteuning inkopen. Ook mag u mantelzorgers betalen voor hulp en zorg.

Waar mag u uw budget aan besteden:
hulp bij het huishouden
• 
vervoer dagbesteding
begeleiding
verzorging
verpleging
logeeropvang (alleen bij toegelaten zorginstellingen)

Zelf inkopen van zorg en ondersteuning met een Pgb betekent:
• Budgetplan opstellen
• met elke zorgverlener een contract afsluiten
• voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving opstellen
• declaraties indienen bij de SVB

Kiest u bewust voor een Pgb dan zal een medewerker van het zorgkantoor een bewust-keuze gesprek met u voeren om na te gaan of deze vorm van zorg aan huis iets voor u is. U kunt vooraf de Pgb-test doen, die geeft u al enig inzicht of een Pgb iets voor u is.
Pgb test online
Meer over bewust-keuze gesprek met medewerker zorgkantoor
Het kan zijn dat u meerdere Pgb’s nodig heeft om de zorg en ondersteuning te krijgen die u nodig heeft.
Hoe verandert mijn zorg / informatie over Pgb thuiszorg

Thuiszorg zoeken

In eerste instantie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u informeren over gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Als u, na een ziekenhuisopname, thuiszorg nodig heeft dan kan de transferverpleegkundige van advies voorzien.

Transferverpleekundige
Transferverpleegkundigen werken in gezondheidzorgsinstellingen (o.a. een ziekenhuis). Als een patiënt, na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, nog zorg nodig heeft dan wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld door de specialist of verpleging. De transferverpleegkundige kan u helpen met het regelen van thuiszorg.

KiesBeter
KiesBeter.nl is de startpagina van de overheid naar kwaliteitsinformatie over de zorg in Nederland. Op de website kunt u makkelijk in 4 stappen de beste zorgaanbieders vinden bij u  in de buurt, waaronder thuiszorg.
KiesBeter.nl 

Zorgkaart
Voor de mening van zorgconsumenten over de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van thuiszorgorganisaties kunt u naar de Zorgkaart.
Zorgkaart.nl 

Zorgkantoor
Voor thuiszorg bij u in de buurt kunt u ook contact opnemen met het Zorgkantoor in uw regio. In elke regio is een Zorgkantoor. Zij kunnen u informeren over gecontracteerde thuiszorgorganisaties, zorg in natura, het Pgb of een combinatie. Als u op Regelhulp.nl uw postcode in tikt krijgt u het adres van de website en de contactgegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Regelhulp.nl – Zorgkantoren

Inspectie van de Gezondheidszorg
Als er veel misgaat bij een thuiszorgorganisatie dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze organisatie een (straf) maatregel opleggen. De Inspectie publiceert deze maatregelen op haar website.
Inspectie 

Huishoudelijke hulp Wmo 2015

Stopzetten thuishulp mag niet zomaar
De gemeente mag de huishoudelijke hulp niet opzeggen met een algemene bezuinigingsmaatregel in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat heeft de rechtbank in Groningen op 9 december 2014 bepaald. 

In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat, als u een algemene brief heeft gekregen over huishoudelijke hulp en het met de uitkomst niet eens bent, zelf bezwaar moet maken. Op onderstaande link staat een voorbeeldbrief van de Ombudsman.
Voorbeeldbrief Ombudsman

Huishoudelijke hulp
De gemeente geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, onderdeel van deze wet is de huishoudelijke hulp. Helaas hebben de gemeenten minder geld te besteden voor huishoudelijke hulp. Wat dit betekent kunt u zien op de website Hoe verandert mijn zorg.
Hoeverandertmijnzorg.nl

Regelhulp.nl
Als u nog niet zeker weet of u eventueel recht heeft op huishoudelijke zorg kunt u via regelhulp.nl onderzoeken of u voldoet aan de gestelde criteria. Regelhulp.nl kan ook alternatieven voor huishoudelijke zorg aangeven, mogelijkheden waar u zelf wellicht nog niet aan gedacht heeft. Is uw gemeente aangesloten bij regelhulp.nl dan kunt u direct contact leggen met uw gemeente.
Regelhulp.nl

Huishoudelijke hulp in verschillende vormen
De gemeente kan de gevraagde huishoudelijke zorg in verschillende vormen leveren:
Zorg in natura, de gemeente biedt u de huishoudelijke hulp aan die zij ingekocht hebben.
Persoonsgebonden budget, u krijgt een budget en koopt zelf de huishoudelijke hulp in.
Vergoeding voor een alfahulp, een vorm van Persoonsgebonden budget.

Heeft u, volgens de gestelde criteria, recht op huishoudelijke hulp en biedt de gemeente u een keuze tussen zorg in natura, persoonsgebonden budget en vergoeding voor een alfahulp dan zal de gemeente, op basis van haar informatieplicht, u op de hoogte moeten stellen van de gevolgen van uw keuze.
U kunt zelf ook onderzoeken welke vorm het beste bij u past. Dit geldt met name voor het persoonsgebonden budget.

Pgb en de pgb-test

Overweegt u een persoonsgebonden budget stel u dan goed op de hoogte van wat een persoonsgebonden budget is, wat u er voor moet doen en of het bij u past.
Wat een persoonsgebonden budget precies inhoudt en wat u ervoor moet doen, kunt u vinden op de website van Per Saldo.
NB: Als u geen lid bent van Per Saldo is de toegang tot de website beperkt.
Per Saldo persoonsgebonden budget Wmo

Of een persoonsgebonden budget bij u en uw situatie past, kunt u nagaan als u de pgb- test doet. Als u de vragenlijst volledig invult (duurt ongeveer 15 minuten) dan krijgt u een persoonlijk advies en tips. De test is anoniem, de resultaten worden dus niet aan derden doorgegeven.
PGB-test
Brochure Trekkingsrecht (link is klikbaar)

Eigen bijdrage
Voor Thuiszorg (huishoudelijke zorg) van de Wmo moet u, afhankelijk van onder andere leeftijd, huishouden en inkomen, een eigen bijdrage betalen. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) is de instantie die dit regelt. Meer informatie kunt u vinden op de website van het
CAK

Voorbereiden gesprek met de gemeente: Brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee”
onafhankelijke cliëntondersteuning of ouderenadviseur
Heeft u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket van uw gemeente, dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel. Naast informatie staan er ook vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
Wilt u dat iemand u helpt met het voorbereiden van het gesprek en/of u bijstaat tijdens het gesprek dan kunt u bijvoorbeeld een familielid, buren of vrienden vragen. Is dit niet mogelijk dan kunt ook hulp en ondersteuning krijgen van een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Een andere mogelijkheid is de ouderenadviseur. Ook zij zijn onafhankelijk en hun diensten zijn gratis. Meer informatie hierover kunt u krijgen via uw gemeente.
WMO brochure voorbereiding gesprek


twitterbutton.nl