Ondersteuning bij dementie/ Casemanagement

Ondersteuning bij dementie / Casemanagement

• Ondersteuning bij dementie / Casemanagement
• Casemanger
• Ervaringen met casemanger
• Behoud casemanagement

• Aanvragen casemanger
• Dementie.nl
• Dementieverhalenbank.nl

Ondersteuning bij dementie / Casemanagement

Mensen met dementie en hun familie hebben behoefte aan een rode draad in de hulpverlening. Iemand met verstand van zaken, die samen met hen de regie neemt en naast hen staat, die hun hulpverlener is op wie ze kunnen terugvallen en die samen met hen een plan maakt en dat ook helpt uitvoeren.

Casemanagement is een vorm van intensieve en langdurende begeleiding, die zich zowel op de dementerende als op zijn/haar naaste omgeving richt.
Het casemanagement wordt uitgevoerd door casemanagers. Casemanagers richten zich niet alleen op de verschijnselen van de ingewikkelde ziekte dementie, maar vooral ook op de gevolgen daarvan voor het dagelijkse leven van de dementerenden en hun naasten.

Casemanager

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. U kunt een beroep doen op een casemanager vanaf het vermoeden van dementie of een eventuele diagnose tot het overlijden of enkele maanden na een opname in een verpleeghuis. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en gevolgen van dementie in het dagelijkse leven. Een casemanager biedt hulp bij het vinden van passende oplossingen bij steeds opnieuw veranderende situaties.
De casemanager heeft regelmatig contact met de cliënt en het cliëntsysteem (dit kan variëren van meerdere keren per week tot 1 keer per 2 à 3 maanden).
Het cliëntsysteem is niet alleen het gezin, maar ook bijvoorbeeld thuiszorg, dagbesteding, mantelzorg en huisarts.
De casemanager is goed op de hoogte van wat er speelt en stemt de begeleiding en zorg voor de cliënt af en geeft advies op maat.

Ervaring met casemanagers

De ervaringen van mensen met dementie en hun naasten met de ondersteuning van een casemanager zijn positief. Een veel gehoorde reactie is: “Eindelijk heb ik iemand die naast mij staat, die begrijpt waar ik allemaal tegenaan loop”.
Een andere reactie:”Zonder  de casemanager was het mij niet gelukt mijn man naar een dagopvang te laten gaan, nu heeft hij het er gelukkig ontzettend naar zijn zin”.

Behoud casemanagement

Casemanagement biedt een duurzame oplossing om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden.
Casemanagement leidt tot grote tevredenheid (90% is tevreden) voor een persoon met dementie en diens mantelzorger. Overbelasting van mantelzorg is een belangrijke reden voor crisishulp en dure opname in verpleeg- of verzorgingshuis. Door de inzet van casemanagement kunnen mensen langer thuis wonen, wat past binnen het beleid van de overheid  Hierdoor kan jaarlijks 200 miljoen euro bespaard worden. Met de enorme toename van het aantal mensen met dementie (een half miljoen in 2050) kan met de inzet van casemanagement niet alleen de kwaliteit van de dementiezorg verhoogd worden maar is bovenal een aanzienlijke kostenbesparing te behalen.
bron: Alzheimer Nederland  

Aanvragen casemanager en advies

Uw huisarts kan u aanmelden voor casemanagement.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij een netwerk voor dementie, die bijna overal in Nederland actief zijn.
Op de website van Alzheimer Nederland staan alle netwerken per provincie weergegeven.
Alzheimer Nederland: dementienetwerken 

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met:
Dementie Groningen (tekst)
In voor zorg! (video)

Dementie.nl

Dementie.nl is een informatieve website met tips, ervaringsverhalen en nieuws.
De website is een initiatief van Alzheimer Nederland.
Dementie.nl


Dementieverhalenbank.nl

Verbeter de zorg. Vertel uw verhaal!

Op de website van dementieverhalenbank.nl kunt u uw verhaal vertellen. Door dit te doen kunt u anderen helpen.
Dementieverhalenbank.nl doet ook echt iets met uw verhaal.
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam bestuderen de verhalen en bedenken manieren om de zorg te verbeteren voor dementerenden, maar ook voor de omgeving.
Dementieverhalenbank.nl

 

 

 


twitterbutton.nl