Mantelzorg

Mantelzorg

• Mantelzorg
• Mezzo
• Respijtzorg en Handen in huis

• Niet voor mezelf alleen

MantelzorgMantelzorg

Mantelzorg is zorg die mensen geven aan hun partner, een familielid of een vriend die (langdurig) zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Het gaat om zorg waarvoor anders een professionele hulpverlener nodig is. (bron:woordenlijst AWBZ)

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau ( 2010) blijkt dat van alle Nederlanders boven de 18 jaar, 3,5 miljoen mensen zich beschouwen als mantelzorgers. Van deze 3,5 miljoen verlenen 1,1 miljoen zowel intensieve als langdurige hulp. De druk op mantelzorgers is tussen 2001 en 2008 sterk toegenomen. In 2001 voelden 300.000 mantelzorgers zich zwaar belast of zelfs overbelast. In 2008 was dat aantal al toegenomen tot ruim 450.000. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 50% tussen de 45 en 65 jaar is en 20% ouder dan 65 jaar.

Mezzo

Als u mantelzorger bent of wordt en u bent niet goed op de hoogte van regelingen en bijvoorbeeld de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen, dan kan de zorg wel eens heel zwaar worden.

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Bij Mezzo zijn de volgende organisaties aangesloten:
• Steunpunten mantelzorg;
• Regionale belangenbehartigingsorganisaties;
• Organisaties voor vrijwilligerszorg (vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en georganiseerde burenhulp).

Mezzo beschikt over een website waar veel informatie op staat die u kan u helpen uw rol als mantelzorger makkelijker te vervullen. Onderwerpen op de website zijn onder meer:
Wonen
Werk & Mantelzorg
Vervoer
Geldzaken
– Uitkeringen
Mantelzorgvergoedingen
Belastingen
• Overname van de zorg door professionals of vrijwilligers ook wel genoemd respijttzorg (De Respijtwijzer)
• Ondersteuning bij u in de buurt (mantelzorgsteunpunten bij u in de buurt)
Mantelzorglijn voor contact

U kunt lid worden van MEZZO. Aan het lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden.

Respijtzorg  en Handen in huis

Een mantelzorger is iemand die langdurig onbetaald zorgt voor een zieke partner, (ouder) familielid, of bekende.
Mantelzorg verlenen kan heel zwaar zijn, zeker als de zorg niet zo nu en dan overgedragen kan worden.
Helaas geven mantelzorgers vaak te laat aan dat ze het niet langer vol kunnen houden waardoor overbelasting dreigt.
Respijtzorg kan een oplossing zijn om overbelasting te voorkomen. Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg.
Respijtzorg

Handen in huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. Het kan gaan om vakantie van de mantelzorger, maar ook als de vaste mantelzorger voor een planbare opname naar het ziekenhuis moet.
De vervanging is minimaal 3 dagen (2 nachten), het maximum is afhankelijk van de wens van de hulpvrager en de financiering van de betreffende zorgverzekeraar.
Handen in huis


Niet voor mezelf alleen

Niet voor mezelf alleen is een online open sociaal netwerk voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
Het netwerk biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen, ervaringen uit te wisselen,
maar ook om een vuist te maken als dat nodig is.
Meer dan 600.000 mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn inmiddels actief op het netwerk.

De heer Klein uit Hoogeveen, zelf jarenlang mantelzorger geweest, is de initiatiefnemer. Hij is gestart met een
lokale webkrant voor Hoogeveen. Inmiddels is dit lokale initiatief uitgegroeid tot een landelijk open sociaal netwerk.
Dit netwerk, “Niet voor mezelf alleen”, bestaat inmiddels uit 30 lokale webkranten.
De lokale webkranten worden door en voor de mantelzorgers / zorgvrijwilligers gemaakt.
Wilt u zelf of met andere mantelzorgers / zorgvrijwilligers een lokale webkrant starten dan kan dat.
Via de website kunt u ondersteuning krijgen.
Nietvoormezelfalleen.nl


twitterbutton.nl