Begeleiding

Begeleiding

begeleiing

Begeleiding

 

Begeleiding is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Deze vorm van ondersteuning kan nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met behoud van kwaliteit van leven.

 

 

 

Een begeleider kan u op diverse terreinen helpen en/of ondersteunen.
Onderstaand een overzicht:

 • Geldbeheer, waar mee bedoelt wordt inzicht geven over inkomen, uitgaven en rekeningen betalen;
 • Inzicht geven in belasting, toeslagen en het gebruik van voorliggende voorzieningen;
 • Het afhandelen van post;
 • Ondersteuning bij het maken van een dag- en weekplanning;
 • Het opgeruimd houden van de woning;
 • Gezonde levensstijl;
 • Gesprekken voeren over zingeving;
 • Aandacht en bijpraten;
 • Hulp en eventuele gedragsproblemen in kaart brengen als het gaat om omgang met andere mensen;
 • Begeleiding bij contacten onderhouden en/of nieuwe contacten leggen met mensen in de omgeving;
 • Het motiveren voor eventuele behandelingen;
 • Eventueel kan de begeleider meegaan naar een huisarts en/of ziekenhuis of voor vervoer zorgen;
 • Als er sprake is van ingrijpende gebeurtenissen (bv. een verhuizing) dan kan de begeleider e.a. regelen.

 

Denkt u dat u in aanmerking komt voor begeleiding, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

 

 

 


twitterbutton.nl