Woonservicezone

Woonservicezone (woonzorgzone)

• Het idee achter woonservicezone (woonzorgzone)
• Video van een woonservicezone
 Overzicht van de kenmerken van een woonservicezone 

• Informatie over woonservicezones bij u in de buurt en eventuele verhuiskostenvergoeding

Het idee achter woonservicezone (woonzorgzone)

Voor de duidelijkheid wordt in het vervolg alleen de naam woonservicezone gehanteerd. Woonservicezones zijn in veel gemeenten gerealiseerd en toch blijkt dat een groot deel van de bevolking niet op de hoogte is van deze projecten.
Het idee van woonservicezone komt oorspronkelijk uit de Scandinavische landen waar zowel ouderenzorg als welzijn en wonen vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Een woonservicezone beslaat doorgaans een gebied van ongeveer 5.000 tot 20.000 bewoners. Naast voldoende aangepaste of levensloopbestendige woningen is er sprake van een verhoogt voorzieningenniveau op het gebied van ondersteuning, welzijn- en zorgdiensten.
(bron: KEI: kenniscentrum stedelijke vernieuwing)
Uit een onderzoek van het Nationaal Programma Ouderenzorg is gebleken dat ouderen, die in een woonservicezone wonen, minder te maken krijgen met ziekenhuisopnamen en bij het toenemen van beperkingen blijft hun welbevinden beter op peil.
NPO/Beter oud

Video van een woonservicecentrum

Het Youtube filmpje van Elan (Gemeente Delft woonservicezone Buitenhof) geeft een goed beeld van een woonservicezone.

(film in opdracht van de Gemeente Delft)

Overzicht van de kenmerken van een woonservicezone

  • Een gewoon woongebied waar voldoende aangepaste of levensloopbestendige woningen zijn, waar keuze is uit diverse woon/zorg arrangementen, maar waar de zorg niet domineert.
  • Er is een wijkservicecentrum gelegen in of bij het winkelcentrum die het complete basispakket biedt zoals haal- brengdiensten, informatie, ontmoeting, dagactiviteiten, gezondheidsdiensten en praktische huishoudelijke dienstverlening.
  • Een geïntegreerde zorgketen biedt voor alle bewoners 24-uurszorg binnen het gebied op afspraak en op afroep. Voor inwoners met behoefte aan zorg en toezicht zijn er kleinschalige woonvormen binnen het gebied. Alleen bij tijdelijke, intensieve of zeer complexe zorgvragen is opname in een zorgvoorziening buiten het gebied nodig.
  • Wijkservicecentrum, winkelcentrum, buurtsteunpunten en kleinschalige woonvormen zijn verbonden met elkaar en met woonbuurten door een netwerk van goed toegankelijke barrièrevrije, veilige en goed verlichte looproutes met voldoende straatmeubilair.
  • Voorzieningen, zoals winkels, huisarts, bank, postkantoor, recreatieve en culturele voorzieningen moeten lopend of met openbaar vervoer goed bereikbaar zijn.
  • Het openbaar vervoer moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn, met beschutte rustpunten onderweg ernaar toe. De maximale afstand tot een halte is 300 meter. Minder mobiele mensen moeten gebruik kunnen maken van aanvullend vervoer vanaf de woonplek.
    (bron: KEI:kenniscentrum stedelijke vernieuwing)


Informatie over woonservicezones bij u in de buurt en eventuele verhuiskostenvergoeding

Medewerkers van het Wmo-loket in uw gemeente kunnen u informeren over woonservicezones bij u in de buurt.
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling.
De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
regelhulp.nl

 

 

 

 

 


twitterbutton.nl