Wonen met directe zorg in de buurt

Wonen met directe zorg in de buurt

• Fokuswoningen
• Seniorenwoningen (voorheen Wibo woningen regio Amsterdam)
• Aanleunwoningen (ook wel inleunwoningen en steunpuntwoningen genoemd)
• Verhuizen (neem vooraf contact op met Wmo-loket van uw gemeente)


Wonen met directe zorg in de buurt

Fokuswoningen en Wibo woningen zijn projecten die er aan bijdragen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in een gewone woonwijk. Het gaat in beide gevallen om aangepaste woningen met zorgondersteuning in de buurt.
Aanleunwoningen zijn woningen dicht in de buurt van woonzorgcentra van waaruit bepaalde diensten geleverd kunnen worden. Een inleunwoning is hetzelfde principe als een aanleunwoning met dat verschil dat een inleunwoning gesitueerd is in een woonzorgcentrum.

Fokuswoningen

Een Fokusproject bestaat doorgaans uit 10 tot 20 woningen, verspreid gebouwd in een woonwijk met een ADL-eenheid. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Men kan dus hulp krijgen bij bijvoorbeeld het wassen en aankleden, toiletgang enzovoort. De bewoner van een Fokuswoning bepaalt zelf wanneer hij/zij de hulp wil. De hulp die eventueel nodig is, kan 24 uur per dag geleverd worden. Bovendien beschikt de ADL-eenheid over een centraal alarm intercomsysteem en is de eenheid standaard voorzien van een hoog-laag bed met tillift. Er zijn al ongeveer 94 projecten verspreid over Nederland met ruim 1300 Fokuswoningen. Op de website van Fokus staat duidelijke informatie over wie voor een woning in aanmerking kan komen, welke stappen er gezet moeten worden voor de aanmelding, de kosten, aanpassingen op maat, enzovoort. Voor deze woningen geldt geen leeftijdsgrens, dus ook ouderen kunnen, indien zij voldoen aan de gestelde criteria, in aanmerking komen voor een Fokuswoning. Gezin, partner en/of huisdier kunnen mee verhuizen. Voor meer informatie, ga naar
Fokuswonen. 

Gelijksoortige projecten zijn Stichting Wassenaarse zorg en Nieuw Amstelrade

Meer informatie over de zorg kunt u vinden op Regelhulp

Seniorenwoningen met zorg (voorheenWibo woningen regio Amsterdam)

Wibo woningen zijn specifiek bedoeld voor ouderen die behoefte hebben aan wonen in een beschermde omgeving. Het gaat om zelfstandige woningen die vlak bij elkaar gebouwd zijn. Een dienstencentrum maakt onderdeel uit van elk afzonderlijk project. Voor alle informatie kunt u naar de website van Wibowoningen. Op de website staat een kaartje van Google maps waarop alle projecten in Amsterdam worden weergegeven.
Wibowonen

Aanleunwoningen (inleunwoningen en steunpuntwoningen)

Er zijn aanleunwoningen en inleunwoningen. Aanleunwoningen staan meestal dicht in de buurt van een woonzorgcentrum, dit is een verzorgingshuis vaak in combinatie met een verpleeghuis. Inleunwoning is hetzelfde principe als aanleunwoning met dat verschil dat de woning in het woonzorgcentrum is gesitueerd. In een aan- en inleunwoning woont u zelfstandig, maar u hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van de service van het (nabijgelegen) woonzorgcentrum. De doelgroep waarop men zich richt zijn vooral de ouderen, maar het kan zijn dat er wel een bepaalde leeftijdsgrens gesteld wordt. Ook kan het zijn dat er een indicatie van het CIZ (Centraal Orgaan Indicatiestelling) nodig is, maar dit is niet altijd het geval. De verhuurder, een woningbouwvereniging of het woonzorgcentrum zelf, kan u hierover informeren. Ook kunnen zij informatie geven over de hoogte van de huur, eventuele huurtoeslag en bijvoorbeeld servicekosten. U kunt voor informatie over aanleun- en inleunwoningen ook contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.
Voor contactgegevens van uw gemeente (vraag naar het Wmo-loket), ga naar:
Regelhulp.nl

Wilt u meer informatie over het woonzorgcentrum waar u eventueel een aan- of inleunwoning wilt huren, bijvoorbeeld over de kwaliteit van dienstverlening, ga dan naar:
KiesBeter

Wilt u weten hoe bewoners, patiënten en/of familie oordelen over het woonzorgcentrum van uw keuze, ga dan naar:
de Zorgkaart 

Verhuizen (neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente)

Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl


twitterbutton.nl