Serviceflats

Serviceflats

• Serviceflats
 Huur en koop
• Serviceflat bij u in de buurt
• 
Informatie websites / verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

serviceflat

Serviceflats

In Nederland zijn, bij benadering, ongeveer 360 serviceflats. Een serviceflat is een gebouw of een complex van gebouwen met zelfstandige, ruime appartementen die beschikken over een keuken, badkamer en één of meerdere slaapkamers. In de meeste gevallen kan ook een garage gehuurd of gekocht worden. Een serviceflat biedt doorgaans allerlei uiteenlopende diensten en voorzieningen die betrekking hebben op wooncomfort, veiligheid, service, zorg, welzijn en ontspanning. Sommige van deze diensten worden collectief aangeboden, andere kunt u zelf aanvullend kiezen. Collectieve diensten zijn bijvoorbeeld de noodhulpdienst, het onderhoud van gebouw en terreinen en receptiediensten. Een dienst die bijvoorbeeld bij het ene appartementengebouw collectief is en bij het andere zelf gekozen kan worden is de maaltijdservice.

Vaak zijn er in serviceflats logeerkamers aanwezig waar uw gasten, tegen betaling, gebruik van kunnen maken. In elk appartement kunnen via de AWBZ en de Wmo alle vormen van thuiszorg geboden worden. Uit onderzoek, door Timelab, onder 360 serviceflats is gebleken dat thuiszorg vaak niet collectief geregeld is.

Huur en koop

Serviceflats zijn te huur en te koop. In veel gevallen is er een toelatingscommissie (ballotagecommissie) actief. Deze commissie bepaalt of een potentiële huurder of koper voldoet aan de gestelde eisen (bijvoorbeeld: zelfredzaamheid en financiële draagkracht).
Serviceflats te koop: Funda 
Serviceflats te huur: Funda

Serviceflat bij u in de buurt

Er is, voor zover bekend, geen totaaloverzicht van alle serviceflats in Nederland. U kunt op het internet zoeken naar een serviceflat bij u in de buurt, maar u kunt ook contact opnemen met het Wmo-loket van de  gemeente.
Regelhulp.nl

Negen serviceflats in de 3 noordelijke provincies hebben een gezamenlijke website.
Serviceflats Groningen, Friesland en Drenthe.

Informatie websites /verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Op de websites van de serviceflats staat doorgaans informatie over de service die verleend wordt, over voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl

 


twitterbutton.nl