Seniorenwoning

Seniorenwoning

Seniorenwoning huur / koop
• SIR-55 / Samenbouwen.nu: Nieuwbouw naar eigen inzicht (medioren en senioren)
• Knarrenhofjes

• Verhuizen, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Seniorenwoning Huur / Koop

Seniorenwoningen zijn gelijkvloers of hebben in ieder geval een slaapkamer en ruime badkamer op de benedenverdieping. Deze woningen zijn levensloopbestendig, senioren kunnen hier doorgaans tot op hoge leeftijd blijven wonen. De woningen zijn zowel te koop als te huur.
Wilt u een seniorenwoning huren dan moet u er rekening mee houden dat er vaak toewijzingscriteria gehanteerd worden. Eén van de toewijzingscriteria is doorgaans de leeftijd. Hebt u behoefte aan meer informatie over onder andere inschrijving, toewijzingscriteria, wachtlijsten en urgentieverklaringen, neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente en/of de woningbouwvereniging. Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar:
Gemeenten A tot Z

Andere mogelijkheden zijn:
Seniorenwoningen zoeken op de website van Woonz.nl
Een Seniorkeur makelaar inschakelen

SIR-55 nieuwbouw naar eigen inzicht

SIR-55 is meer dan 25 jaar actief geweest als belangenbehartiger van woonconsumenten in het bijzonder voor 55+’ers. De Stichting is in de achterliggende jaren een succesvol pleitbezorger geweest voor meer vraagsturing in een overwegend aanbodgerichte woningmarkt. Invloed en zeggenschap voor de woonconsument is in de huidige samenleving herkenbaar aanwezig in het zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en in andere vormen van consument gestuurd ontwikkelen en bouwen. Samenspraak tussen kopers, bestuurders en marktpartijen heeft geleid tot meer dan dan 80 SIR-55 projecten in Nederland. SIR-55 is landelijk uitgegroeid tot een herkenbaar merk voor burgers in vele gemeenten, als ook voor de landelijke overheid.

Desondanks is het bestuur in de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat de Stichting haar maatschappelijke activiteiten als belangenbehartiger moet beëindigen. De principers van Sir-55,  meer invloed en zeggenschap voor de woonconsument in de woningmarkt, worden meer en meer toegepast. Sir-55 heeft daarmee haar visie en missie bereikt en geconstateerd kan worden dat de markt het idee van vraagsturing overneemt.

Wilt u in de toekomst graag uw woonwensen realiseren middels het gedachtegoed van consument-gestuurd bouwen?  SIR verwijst u naar:
Samenbouwen.nu

Knarrenhofjes

Ze zijn weer populair, de ouderwetse knarrenhofjes. De reden waarom de knarrenhofjes weer onder de aandacht komen heeft te maken met het feit dat deze vorm van wonen ook betekent dat men weer naar elkaar omziet en, indien nodig, wederzijdse hulp kan bieden.
De krant Trouw heeft er een uitgebreid artikel aan gewijd.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de website Knarrenhof.nl

Verhuiskostenregeling, neem vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente

Moet u verhuizen naar een aangepaste woning in verband met lichamelijke beperkingen of bijvoorbeeld een chronische ziekte, neem dan vooraf contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Het kan zijn dat uw gemeente een verhuiskostenregeling in het Wmo-pakket heeft opgenomen. Indien u voldoet aan de gestelde criteria kunt u wellicht  in aanmerking komen voor deze regeling. De reden waarom u vooraf contact moet opnemen met de gemeente heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeente wil beoordelen of verhuizen de juiste stap is en of het nieuwe huis daadwerkelijk geschikt is.
Regelhulp.nl 

 

 


twitterbutton.nl