Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg in de buurt

 Mantelzorg in de buurt
 Kangoeroewoning
• 
Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)
 Inwonen 

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg in de buurt

Mantelzorg verlenen kan zeer arbeidsintensief zijn, zeker als degene die verzorgd moet worden op afstand woont. Er zijn mensen die ervoor kiezen om dichter bij elkaar te gaan wonen zodat er geen tijd meer met reizen verloren gaat. Twee vormen van dichter bij elkaar wonen, die al veel in de publiciteit zijn geweest, zijn de kangoeroewoning en de mantelzorgunit.

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is 1 woning waarin 2 zelfstandige woonruimten zijn gerealiseerd elk met een eigen voordeur. Tussen de 2 zelfstandige woonruimten is een verbinding zodat de mantelzorger van dichtbij de zorg kan verlenen. Voor deze vorm van wonen worden ook andere benamingen gehanteerd zoals, meergeneratiewoning, tweegeneratiewoning, mantelzorgwoning en duowoning.
In Nederland zijn al vele kangoeroewoningen gerealiseerd, zowel koopwoningen als huurwoningen. Op het platteland worden ook kangoeroewoningen gerealiseerd in bestaande boerderijen. Om een kangoeroewoning te kunnen huren is een medische verklaring vereist. De woningbouwverenigingen die deze woningen in hun bestand hebben, kunnen u verder informeren. Wilt u een kangoeroewoning kopen dan kunt u terecht bij de makelaar.

Mantelzorgunit of (ver)bouw bijgebouw (nieuwe regelgeving vanaf 1 november 2014)

Sinds 1 november 2014 is de regelgeving rondom mantelzorg aan huis makkelijker geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vrijstaande mantelzorgwoning  plaatsen, een aanbouw voor mantelzorg of bijgebouw verbouwen tot mantelzorgunit.

De regels voor vergunningvrij (ver-)bouwen om mantelzorg aan huis te kunnen verlenen zijn dan wel  versoepeld, maar dit betekent niet dat er er geen regels meer gelden. Er moet nog steeds worden voldaan aan het Bouwbesluit. Op de website www.omgevingsloket.nl  kunt u zelf controleren of het plaatsen van een mantelzorgwoning, het verbouwen van een bijgebouw of aanbouw voor mantelzorg vergunningvrij is.
Omgevingsloket.nl

Mocht de mantelzorgwoning van uw keuze niet voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen of komen uw plannen niet overeen met het bestemmingsplan dan moet er alsnog een vergunning aangevraagd worden. Deze procedure is verkort en duurt nu ongeveer 8 weken.

Neem contact op met het Wmo-loket van uw gemeente
Mocht u overwegen gebruik te maken van deze manier van tijdelijke huisvesting neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. Hier kunt informatie krijgen over wat wel/niet mogelijk is, of er alternatieven zijn en in hoeverre de gemeente wel of niet financiële ondersteuning geeft.
Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar:
Regelhulp.nl

Inwonen

Inwonen bij degene bij wie mantelzorg verleend wordt heeft voor- en nadelen. Mezzo, de grootste belangenbehartiger van mantelzorgers, heeft een kort bericht over dit onderwerp op haar website staan.
Mezzo: inwonen

 


twitterbutton.nl