Ouderen en vakantie; kosten en Pgb

Ouderen en vakantie; kosten en Pgb

• Ouderen en vakantie
• De kosten van een vakantie en eventuele tegemoetkoming
• Vakantie: Persoonsgebonden budget
• Mantelzorger op vakantie

 

VakantieOuderen en vakantie

Veel ouderen die niet meer op vakantie gaan, zeggen hier nog wel behoefte aan te hebben. Dit blijkt uit een enquete van het Ouderenfonds. Een slechte lichamelijke conditie en geldgebrek weerhouden veel ouderen ervan op vakantie te gaan.
Terwijl veel Nederlanders (gemiddeld 71%) er in de zomer op uit trekken, blijft zo’n 40% van de 65-plussers thuis. Ongeveer de helft van deze groep zegt wel op vakantie te willen, maar daar geen mogelijkheden toe te zien. Ruim de helft van de ondervraagden zegt graag mee te zullen gaan met een georganiseerde reis (mits betaalbaar), waar rekening wordt gehouden met de fysieke beperkingen van de deelnemers. Hoewel dit soort reizen al wel wordt aangeboden, blijkt lang niet iedereen op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Op vakantie gaan met een (lichamelijke en/of sociale) beperking is heel goed mogelijk. Een aantal organisaties organiseren kortere en langere vakanties, waar nodig met zorg en/of begeleiding.
(bron: onderzoek Ouderenfonds)

De kosten van een vakantie en eventuele tegemoetkoming

De kosten van vakanties kunnen nogal hoog zijn. Bent u aangewezen op een aangepaste vakantie, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Een paar tips:

 • Kijk de polis van uw ziektekostenverzekering na. Er zijn ziektekostenverzekeraars die een bepaald bedrag beschikbaar stellen voor aangepaste vakanties.
 • De gemeenten kunnen 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten categoriale (bijzondere) bijstand verlenen, maar zijn dit niet verplicht.
  Nibud categoriale bijstand/bijzondere individuele bijstand
  Uw gemeente kan u informeren of categoriale bijstand/bijzondere individuele bijstand onderdeel is van het beleid en/of u in aanmerking komt voor deze vorm van bijstand. Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar
  Gemeenten van A tot Z.
 • Stichting de Lichthoeve kan, indien u aan de voorwaarden voldoet, een financiële bijdrage verstrekken aan mensen die lichamelijk en/of verstandelijk beperkt zijn en voor wie de extra kosten van een vakantie niet of nauwlijks op te brengen zijn. De Stichting wil deze mensen toch in de gelegenheid stellen om op vakantie te gaan.
  Stichting de Lichthoeve.
 • De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden beschikt over een suppletiefonds. Uit dit fonds kan een tegemoetkoming verstrekt worden in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan degenen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.
  LSBS.

Vakantie: persoonsgebonden budget

Als u een persoonsgebonden budget hebt en u gaat een vakantie boeken is het verstandig om vooraf contact op te nemen met het zorgkantoor in uw regio. Zij kunnen u informeren over wat wel en niet kan met een PGB op vakantie. Stel u goed op de hoogte, zodat u niet in de problemen komt.
Als u op Regelhulp.nl/zorgkantoren uw postcode intikt krijgt u de contact gegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Bent u lid van Per Saldo, dan kunnen ook zij u van de nodige informatie voorzien.
Regelhulp.nl / Zorgkantoren
Per Saldo 

Mantelzorger en vakantie

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan een vakantie dan kunt u de zorg tijdelijk uit handen geven aan Handen in Huis. Het kan ook zijn dat u, via uw zorgverzekeraar, in aanmerking kunt komen voor een vergoeding.
Handen in Huis
Mezzo 

Meer informatie aangepaste vakanties

Aangepaste vakanties voor ouderen
Vakantiegids aangepaste vakanties

 

 


 


twitterbutton.nl