Stichting Welzijn Ouderen

Stichting welzijn Ouderen

• Stichting Welzijn Ouderen (SWO)
 Contactgegevens Stichting Welzijn Ouderen
 Multiculturele voorzieningen voor allochtone ouderen / Mikado 

Stichting Welzijn Ouderen

Stichting Welzijn ouderen (SWO)

In elke gemeente is een Stichting Welzijn Ouderen (SWO) actief. Deze Stichtingen maken onderdeel uit van de gemeenten. De SWO’s zetten zich in om de zelfstandigheid en het welzijn van ouderen (vanaf 55 jaar en ouder) te bevorderen. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven kan per gemeente verschillen.

Onderstaand een aantal activiteiten die onderdeel kunnen uitmaken van het programma:

• Organiseren van sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
»In Balans,  Meer Bewegen voor Ouderen, Vallen Verleden Tijd
»Dansen
»Zwemmen
• Maaltijdservice;
• Plusbus (lang niet altijd);
• Samen uit eten;
• Advies over regelingen waar ouderen eventueel voor in aanmerking kunnen komen;
• Ondersteuning bieden aan ouderen die niet (meer) in staat zijn zelf een administratie te voeren.

Elke Stichting bepaald doorgaans zelf wat er wel en niet aangeboden wordt.

Contactgegevens Stichting Welzijn Ouderen

De Stichtingen werken vaak onder een andere naam dan Stichting Welzijn Ouderen. Dit maakt het soms lastig om de contactgegevens van de Stichtingen te vinden. De gemeentegids kan uitkomst bieden, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw gemeente.
Gemeenten A – Z

Multiculturele voorzieningen voor allochtone ouderen / Mikado

Voor allochtone ouderen zijn er in en een aantal steden multiculturele voorzieningen waar naast activiteiten ook in een aantal gevallen de mogelijkheid bestaat voor dagopvang. Ook hiervoor geldt dat het niet altijd duidelijk is waar welke voorzieningen zijn. Wilt u weten of er multiculturele voorzieningen in uw omgeving zijn, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente, maar u kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Mikado.
Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg en houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond.
Helpdesk MIKADO

 

 

 

 

 

 


twitterbutton.nl