Aangepaste vakanties voor ouderen

Aangepaste vakanties voor ouderen

• Aangepaste vakanties voor ouderen
• Allegoeds Vakantie
• Het Vakantiebureau
• Johanniter
• De Zonnebloem
• Reumafonds
• Ouderen en vakantie: kosten en PGB 

Vakantie


Aangepaste vakanties voor ouderen

Onderstaand een opsomming van een aantal organisaties die aangepaste vakanties voor ouderen organiseren.
Deze organisaties beschikken vaak over fondsen waardoor zij in staat zijn tegemoet te komen in de kosten als mensen niet over voldoende geld beschikken om de volledige prijs van de vakantie te betalen.

 

Allegoeds Vakantie

“U bent nooit te oud voor vakantie”. Allegoeds vakanties biedt vakantieweken aan in Nederland voor verschillende categoriën mensen die nauwelijks tot veel zorg nodig hebben. Allegoeds vakanties beschikt over een suppletiefonds en kan daardoor, indien men voldoet aan de criteria, een korting geven op de vakantie.
Allegoeds Vakanties

Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau biedt vakantieweken in Nederland aan voor verschillende categorieën mensen die nauwelijks tot veel zorg nodig hebben. Tevens kan deze organisatie u financieel tegemoetkomen als u niet in staat bent de volledige prijs te betalen.
Het Vakantiebureau

Johanniter(vakantieweken en vakantiebemiddeling)

Deze organisatie biedt vakantieweken aan voor 50-jarigen en ouder met lichamelijke en of zintuiglijke beperkingen die niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan.Ook een niet-gehandicapte partner is welkom. De zorg wordt overgenomen zodat u samen van de vakantie kunt genieten. De kosten van een vakantie met deze organisatie zijn niet hoog, omdat u maar een deel van de werkelijke kosten hoeft te betalen.
Vakantiebemiddeling  brengt mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap die individueel op vakantie willen en vrijwilligers die hen daarbij willen begeleiden met elkaar in contact. Rekening wordt gehouden met leeftijd, achtergrond en voorkeuren van beide partijen.
Johanniter Vakantieweken.

De Zonnebloem

De Zonnebloem verzorgt vakanties in binnen- en buitenland. De vakanties zijn bedoeld voor mensen die getroffen zijn door ziekte en/of een handicap. Ook zijn de vakanties bedoeld voor mensen die door ouderdom beperkingen hebben  en daardoor op geen enkele manier meer op vakantie kunnen. Zonnebloemvakanties zijn dus voor mensen die afhankelijk zijn van (intensieve) zorg, verpleging en persoonlijke verzorging en/of rolstoelafhankelijk zijn.  De mate van zorgvraag is wel bepalend of u deel kunt nemen aan een Zonnebloemvakantie. Voor bepaalde vakanties worden leeftijdsgrenzen gesteld. Voor een aantal vakanties kunnen kortingsregelingen gegeven worden, mits u voldoet aan de gestelde criteria.
Zonnebloem Vakanties 

Reumafonds

Het Reumafonds kan reumapatiënten, mits men voldoet aan de criteria, tegemoetkomen in de kosten van een vakantie op een ECR-locatie.
ECR.

Ouderen en vakantie: kosten en PGB

Meer informatie over kosten, eventuele vergoedingen en uw PGB.

 

 

 


twitterbutton.nl