Welzijn

Stichting present vrijwilligerswerk

Doel
• Vrijwilligers
• Hulp verlenen
• Stichting present in Nederland
• Video

 

logo-o

 

 

 

Doel

Het doel van Present vrijwilligerswerk is een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Vrijwilligers

Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede, een slechte gezondheid en/of sociaal isolement.

Stichting Present werkt nauw samen met professionele instanties op het gebied van welzijn en hulpverlening.
Uitgangspunt is dat het aanbod van de groep vrijwilligers gekoppeld wordt aan de hulpvragen van cliënten die door professionele hulpverleners aangemeld worden bij Present.
Present wil projecten organiseren die gebaseerd zijn op de interesses, kennis en kunde van de vrijwilligers opdat de inzet van vrijwilligers zinvol en effectief is.

Hulp verlenen

Hulp verlenen kan eenmalig, maar ook op projectbasis.
Stichting Present

Stichting Present in Nederland

 Overzicht stiching present in Nederland

Video

 

 

 


Werk en vrijwilligerswerk

 Doorwerken na uw pensionering
• Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk in het buitenland
Vrijwilligerswerk bij u in de buurt en in het buitenland
Mentoren gezocht

• Vijwilligerswerk bij u in de buurt
• Organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers
• Vrijwilligers in de zorgsector

Doorwerken na uw pensionering

Ouderen zijn doorgaans veel fitter dan vroeger, met als resultaat dat velen door blijven werken na hun 65e. Er zijn er die door blijven werken bij de eigen werkgever, maar er zijn ook die bij een andere werkgever hun werkzaamheden voortzetten.
Ondanks het feit dat er geen wettelijke belemmeringen zijn, verandert er wel wat. Het is dan ook verstandig, voor zowel werkgevers als werknemers, goed op de hoogte te zijn van de regelgeving. Op het internet staan meerdere bureaus die bemiddelen voor 65-plussers, 65-plus werkt is er één van.
65 plus werkt.

Vrijwilligerswerk

De wereld wordt beter als je daar zelf mee begint, zegt dr. R. Bekkers (VU). Ongeveer 40% van de Nederlanders is als vrijwilliger actief. Uit onderzoek, uitgevoerd door dr. R. Bekkers, blijkt nu ook dat het actief zijn in het vrijwilligerswerk niet alleen de wereld beter maakt, maar het maakt je ook gelukkiger en het heeft een positieve invloed op de gezondheid. Iets betekenen voor anderen, een onbetaalde bijdrage leveren aan de maatschappij kan heel veel voldoening geven.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk voor bijstandsgerechtigden vanaf 1 April 2017 verhoogd.
Voor maximaal € 150,- per maand met een maximum tot € 1.500,- per jaar kan men een (onkosten) vergoeding ontvangen, zonder dat het verrekend wordt met de bijstandsuitkering.
Voor meer informatie, ga naar de website: vrijwilligers.nl

Vrijwilligerswerk in het buitenland

Bij Projects Abroad zijn vrijwilligers van alle leeftijden welkom in meer dan 25 landen wereldwijd bij diverse soorten projecten. Er is vrijwilligerswerk op het gebied van o.a. sociale zorg, lesgeven, gezondheidszorg en bouwen. U kunt uw specifieke kennis en ervaring inzetten bij een project zodat u nog meer kunt betekenen. Maar ook zonder ervaring kunt u een waardevolle bijdrage leveren. Alle deelnemers worden vooraf en lokaal in de bestemmingen goed begeleid door onze eigen ervaren full-time medewerkers. Zo zorgen we voor een zinvolle, veilige en leuke ervaring.
Projects abroad.

Vrijwilligerswerk bij u in de buurt en in het buitenland

Er is doorgaans veel vraag naar vrijwilligers, maar het vinden van de vacatures was niet altijd even makkelijk. Inmiddels is er een verzamel site met vacatures voor vrijwilligers bij u in de buurt en in het buitenland.
Website vacatures vrijwilligers.
Website vacatures vrijwilligers in het buitenland

Mentoren gezocht

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische of comateuze patiënten.

Taken van een mentor zijn:

 • Belangenbehartiging van niet-materiële aard;
 • Advisering en ondersteuning van de cliënt voor het naar buiten brengen van beslissingen;
 • Vertegenwoordigt de cliënt met betrekking tot diens verzorging, verpleging en begeleiding in situaties waarin de cliënt wilsonbekwaam is;
 • Is zoveel mogelijk vertrouwenspersoon.

 

Bent u verantwoordelijk, doortastend, inlevend en wilt u iets voor een ander doen meldt u zich dan aan bij de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.

Als u zich aanmeldt krijgt u, na intake, een training vanuit de regionale Stichting mentorschap in uw regio. Daarna volgt de kennismaking met de cliënt en de benoeming tot wettelijk vertegenwoordiger door de kantonrechter. Tijdens het hele traject wordt u begeleidt door de Stichting.
Mentorschap Netwerk Nederland

Organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers

Onderstaand een beknopt overzicht van een aantal organisaties die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Als u op de naam van de organisatie van uw keuze klikt komt u direct op de pagina met vacatures.

Rode kruis 
Humanitas
De Zonnebloem
Leger des Heils
Het  Gilde 

Vrijwilligerswerk in de zorgsector

Ook in de zorgsector zijn vrijwilligers nodig.  U moet dan onder andere denken aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking  en hospices.

 


Stichting welzijn Ouderen

• Stichting Welzijn Ouderen (SWO)
 Contactgegevens Stichting Welzijn Ouderen
 Multiculturele voorzieningen voor allochtone ouderen / Mikado 

Stichting Welzijn Ouderen

Stichting Welzijn ouderen (SWO)

In elke gemeente is een Stichting Welzijn Ouderen (SWO) actief. Deze Stichtingen maken onderdeel uit van de gemeenten. De SWO’s zetten zich in om de zelfstandigheid en het welzijn van ouderen (vanaf 55 jaar en ouder) te bevorderen. De wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven kan per gemeente verschillen.

Onderstaand een aantal activiteiten die onderdeel kunnen uitmaken van het programma:

• Organiseren van sportieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld:
»In Balans,  Meer Bewegen voor Ouderen, Vallen Verleden Tijd
»Dansen
»Zwemmen
• Maaltijdservice;
• Plusbus (lang niet altijd);
• Samen uit eten;
• Advies over regelingen waar ouderen eventueel voor in aanmerking kunnen komen;
• Ondersteuning bieden aan ouderen die niet (meer) in staat zijn zelf een administratie te voeren.

Elke Stichting bepaald doorgaans zelf wat er wel en niet aangeboden wordt.

Contactgegevens Stichting Welzijn Ouderen

De Stichtingen werken vaak onder een andere naam dan Stichting Welzijn Ouderen. Dit maakt het soms lastig om de contactgegevens van de Stichtingen te vinden. De gemeentegids kan uitkomst bieden, maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw gemeente.
Gemeenten A – Z

Multiculturele voorzieningen voor allochtone ouderen / Mikado

Voor allochtone ouderen zijn er in en een aantal steden multiculturele voorzieningen waar naast activiteiten ook in een aantal gevallen de mogelijkheid bestaat voor dagopvang. Ook hiervoor geldt dat het niet altijd duidelijk is waar welke voorzieningen zijn. Wilt u weten of er multiculturele voorzieningen in uw omgeving zijn, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente, maar u kunt ook contact opnemen met de helpdesk van Mikado.
Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg en houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond.
Helpdesk MIKADO

 

 

 

 

 

 


Cursussen voor ouderen

• Computercursus
 Computerhulp en computerles aan huis (Studentaanhuis.nl)
• Taalcursussen in het buitenland voor 50 jaar en ouder
• Volksuniversiteit
• HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)

cursussen voor ouderenComputercursus

Er zijn tegenwoordig veel ouderen die moeiteloos op een computer kunnen werken, uitstekend kunnen “surfen” op het wereldwijde web en contact hebben met familie en vrienden via skype.
Voor degenen die nog niet goed uit de voeten kunnen met de computer kunnen kiezen uit vele computercursussen die aangeboden worden. Een opleidingsinstituut, speciaal voor ouderen, is Seniorweb. Deze organisatie stelt zich ten doel om iedereen de mogelijkheden van de computer en het internet zelf te laten ervaren. Uitgangspunt is, dat dit voor en door ouderen gebeurt. Seniorweb is een not for profit organisatie (heeft niet als doel winst te maken) met als missie “participatie en zelfontplooiing voor alle vijftigplussers in de informatiemaatschappij”. De kracht van Seniorweb is onderwijs en ondersteuning. Lessen worden gegeven op 415 locaties in Nederland. De lessen worden gegeven door vrijwilligers. Voor meer informatie, ga naar de website.
Seniorweb
Seniorweb bij u in de buurt

Computerhulp en computerles aan huis; Studentaanhuis.nl

Als u in het bezit bent van een computer en er zijn problemen of u wilt een computercursus aan huis dan kan dat via Studentaanhuis.nl
Tegen relatief lage kosten kunt u hulp aan huis krijgen voor bijvoorbeeld een trage computer of laptop, het verwijderen van virussen, problemen met het internet, het aansluiten van dvd of digitale tv, het verhelpen van een vastgelopen systeem, enzovoort.
Ook kan een student u leren om te gaan met de computer. Stap voor stap neemt hij/zij u mee in de wereld van computer en internet.

Studentaanhuis.nl is een organisatie voor studenten die een bijbaan willen op hun eigen vakgebied, de ICT (Informatie- en communicatietechnologie).

De studenten maken gebruik van fiets en openbaar vervoer. Op dit moment kan 80% van Nederland voorzien worden van computerhulp en computerles aan huis. Als u in een buitengebied woont dan moet u even contact opnemen met de organisatie.
De organisatie: Studentaanhuis.nl 

Taalcursussen voor ouderen (studytravel.nl)

Er zijn veel organisaties die taalcursussen in het buitenland aanbieden, maar speciale reizen voor mensen ouder dan 50 jaar zijn er doorgaans niet. Study travel vormt daar een uitzondering op, zij bieden taalreizen aan voor deze specifieke doelgroep. Naast een taalcursus, leren van de taal of het verbeteren ervan, worden er doorgaans ook nog andere activiteiten aangeboden. De cursussen worden meestal in het voorjaar of in het najaar gegeven.
studytravel/seniorencursussen.

Volksuniversiteit (is voor iedereen)

In Nederland zijn 73 volksuniversiteiten waar jaarlijks vele cursisten gebruik van maken. De volksuniversiteiten zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. De cursussen zijn niet gericht op het behalen van een diploma.
Er is een groot aanbod van cursussen op het gebied van:
• Culinair
• Doe-het-zelf
• ICT / Computer en Geschiedenis
• Mens & Maatschappij
• Persoonlijke ontwikkeling
• Talen
• Wetenschap & Techniek

De prijzen van de cursussen zijn niet hoog omdat de meeste gemeenten subsidies verlenen aan de volksuniversiteiten.
Volksuniversiteit.

HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen vanaf de leeftijd van 50 jaar)

Hovo is in 1986 van start gegaan onder de vleugels van de Rijksuniversiteit Groningen. Sindsdien is het aantal deelnemers gestegen. Zij kunnen jaarlijks kiezen uit ruim 1000 collegereeksen, cursussen en excursies bij verschillende HOVO-instellingen op 30 locaties in Nederland. Docenten zijn afkomstig van de betrokken universiteiten of hogescholen of zijn extern. De onderwerpen variëren van kunstgeschiedenis en filosofie tot exacte vakken. Sommige deelnemers gebruiken HOVO om bij te blijven in het eigen vakgebied, anderen juist om eindelijk gehoor te geven aan een soms levenslang sluimerende belangstelling. Sommigen werken nog, anderen zijn met pensioen. HOVO biedt “eeuwige” studenten niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, maar ook nieuwe en vaak intensieve sociale contacten.
HOVO

 

 


Voordelige uitjes

Voordelige uitjes
• Spoordeelwinkel Nederlandse Spoorwegen
 Museumkaart
 Kortingskaart Gemeenten (stadspas)

voordelig reizen trein


Voordelige uitjes

Wilt u er eens op uit, maar niet te duur, dan kan dat. De Nederlandse Spoorwegen hebben bijvoorbeeld leuke aanbiedingen. Als u een museumkaart koopt kunt u gratis 400 musea bezoeken in Nederland. Ook zijn er diverse steden in Nederland die een stadspas beschikbaar stellen aan mensen die onder een bepaalde inkomensgrens vallen. Met de stadpas krijgt u korting op entree en bijvoorbeeld cursussen.

Spoordeelwinkel van de NS

In de spoordeelwinkel worden leuke en voordelige uitjes aangboden. Het gaat om dagjes uit, naar een attractie, uitgaan, naar musea en weekendjes weg. De prijs voor vervoer per trein, entree en/of hotelkosten worden duidelijk weergegeven op de website. Als u naar een museum gaat dan kunt u wellicht ook de museumkaart gebruiken.
De Spoordeelwinkel

Museumkaart

De museumkaart (de enige échte) biedt u gratis toegang tot meer dan 400 musea in heel Nederland. Volwassenen betalen € 39.95 voor de kaart en kinderen t/m 18 jaar € 19,95. Bij de eerste aanschaf worden administatiekosten in rekening gebracht. De kaart is een jaar geldig. Op de website van Museumkaart staat uitgebreide informatie over deelnemende musea en hoe u de kaart kunt bestellen.
De Museumkaart

Kortingskaart Gemeenten (stadpas)

Als u onder een bepaalde inkomensgrens zit, zijn er gemeenten die een (gratis) pas aanbieden waarmee u korting kunt krijgen op bijvoorbeeld kosten voor een cursus en entreekaarten. Om erachter te komen of uw gemeente een dergelijke pas beschikbaar stelt, moet u even contact opnemen met uw gemeente.
Contactgegevens Gemeente  A – Z

 

 


Niet alleen erop uit

• Ouderenfonds: boodschappenplusbus
• Ouderenfonds: één en meerdaagse uitjes
• De Zonnebloem
• Natuur zonder grenzen
• Op stap met oma

Niet alleen erop uit

Ouderenfonds: boodschappenplusbus

Lichamelijke beperkingen en/of het wegvallen van het sociale netwerk kan ertoe leiden dat ouderen aan huis gebonden zijn. Onder deze groep bestaat vaak een grote behoefte om er weer eens uit te gaan. De Boodschappenplusbus (initiatief van het Ouderenfonds) kan dan uitkomst bieden.

Ouderen kunnen gezamenlijk en onder begeleiding van vrijwilligers boodschappen doen, maar ook uitstapjes maken. Hierdoor ontstaan weer nieuwe contacten, waardoor het sociaal isolement doorbroken kan worden en het verhoogt de zelfredzaamheid. In ongeveer 50 gemeenten in Nederland is de boodschappenplusbus actief. Als u gebruik wilt maken van de boodschappenplusbus zijn daar wel kosten aan verbonden. Ongeveer € 3,- voor boodschappen doen, voor uitjes betaalt u de kostprijs. Sommige gemeenten bieden sociale minima de mogelijkheid om tegen 50% korting deel te nemen. Nog even alles op een rij:

 • Iedereen van 55 jaar en ouder kan meedoen aan de activiteiten.
 • De bus rijdt bijna iedere dag.
 • Er gaan voldoende begeleiders mee die u, daar waar nodig, kunnen helpen.
 • In de bus is ruimte voor rollator en rolstoel.
 • Iedere maand is er een nieuw activiteitenprogramma, deze is op te vragen bij de organisatie.

(bron:ouderenfonds)

Wilt u weten of de boodschappenplusbus in uw gemeente actief is, ga dan naar de website van het Ouderenfonds.
Ouderenfonds – boodschappenplusbus

Ouderenfonds: één of meerdaagse uitjes

Het Ouderenfonds organiseert diverse leuke uitjes voor één of meerdere dagen. Informatie over de uitjes, hoe u zich kunt aanmelden en de mobiliteitsmogelijkheden kunt u vinden op de website van het Ouderenfonds.
Ouderenfonds


De Zonnebloem

Wilt u er eens op uit, maar hebt u niemand die met u mee kan? Dan kan de Zonnebloem Stichting wellicht iets voor u betekenen. Er zijn vrijwilligers bij de Zonnebloem actief die naast huisbezoeken ook mensen begeleiden tijdens een dagje uit. Informatie kunt u vinden op de website van de Zonnenbloem Sitchting.
Zonnebloem (erop uit)
Afdelingzoeker de Zonnebloem

Natuur zonder drempels

Even de natuur in met partner, familie of een vrijwilliger die u kan begeleiden, het is mogelijk ook als u slecht ter been bent en gebruik maakt van een rolstoel. Natuur zonder drempels is een initiatief van Groen & Gehandicapt, het kenniscentrum voor een toegankelijke natuur voor iedereen. De organisatie vind het belangrijk dat iedereen kan genieten van de natuur en kan meedoen met recreatieve activiteiten in de buitenlucht. Op de website staan natuurgebieden met wandelpaden die toegankelijk zijn voor bezoekers met een beperking.
Natuur zonder drempels

Opstapmetoma.nl (winnaar diversiteitsprijs 2011)

Op stap met oma is een inititatief van de Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (WIN). De Stichting heeft als doel het bereiken van aandacht voor ouderen en het tegengaan van eenzaamheid door in bestaande sociale netwerken (klein)kinderen te stimuleren met oma’s en opa’s activiteiten te ondernemen. Ook het herstellen van sociale netwerken behoort tot de doelstelling van dit initiatief. Op stap met oma is een heel leuk project, ondersteund door diverse bedrijven. Deze bedrijven doen aanbiedingen waardoor de prijs van een “uitje” geen belemmering (meer) hoeft te zijn. Wilt u meer weten over dit landelijke project, kijk dan even naar de berichten in de media en het Youtube filmpje die op website van Op Stap met Oma staan.
Op Stap met Oma

 

 


Ouderen en vakantie; kosten en Pgb

• Ouderen en vakantie
• De kosten van een vakantie en eventuele tegemoetkoming
• Vakantie: Persoonsgebonden budget
• Mantelzorger op vakantie

 

VakantieOuderen en vakantie

Veel ouderen die niet meer op vakantie gaan, zeggen hier nog wel behoefte aan te hebben. Dit blijkt uit een enquete van het Ouderenfonds. Een slechte lichamelijke conditie en geldgebrek weerhouden veel ouderen ervan op vakantie te gaan.
Terwijl veel Nederlanders (gemiddeld 71%) er in de zomer op uit trekken, blijft zo’n 40% van de 65-plussers thuis. Ongeveer de helft van deze groep zegt wel op vakantie te willen, maar daar geen mogelijkheden toe te zien. Ruim de helft van de ondervraagden zegt graag mee te zullen gaan met een georganiseerde reis (mits betaalbaar), waar rekening wordt gehouden met de fysieke beperkingen van de deelnemers. Hoewel dit soort reizen al wel wordt aangeboden, blijkt lang niet iedereen op de hoogte te zijn van de mogelijkheden. Op vakantie gaan met een (lichamelijke en/of sociale) beperking is heel goed mogelijk. Een aantal organisaties organiseren kortere en langere vakanties, waar nodig met zorg en/of begeleiding.
(bron: onderzoek Ouderenfonds)

De kosten van een vakantie en eventuele tegemoetkoming

De kosten van vakanties kunnen nogal hoog zijn. Bent u aangewezen op een aangepaste vakantie, dan kunt u wellicht in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Een paar tips:

 • Kijk de polis van uw ziektekostenverzekering na. Er zijn ziektekostenverzekeraars die een bepaald bedrag beschikbaar stellen voor aangepaste vakanties.
 • De gemeenten kunnen 65-plussers, chronisch zieken en gehandicapten categoriale (bijzondere) bijstand verlenen, maar zijn dit niet verplicht.
  Nibud categoriale bijstand/bijzondere individuele bijstand
  Uw gemeente kan u informeren of categoriale bijstand/bijzondere individuele bijstand onderdeel is van het beleid en/of u in aanmerking komt voor deze vorm van bijstand. Voor contactgegevens van uw gemeente, ga naar
  Gemeenten van A tot Z.
 • Stichting de Lichthoeve kan, indien u aan de voorwaarden voldoet, een financiële bijdrage verstrekken aan mensen die lichamelijk en/of verstandelijk beperkt zijn en voor wie de extra kosten van een vakantie niet of nauwlijks op te brengen zijn. De Stichting wil deze mensen toch in de gelegenheid stellen om op vakantie te gaan.
  Stichting de Lichthoeve.
 • De Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden beschikt over een suppletiefonds. Uit dit fonds kan een tegemoetkoming verstrekt worden in de extra kosten die iemand met een visuele beperking maakt voor begeleiding bij zijn of haar aangepaste vakantie. De tegemoetkoming wordt uitsluitend verstrekt aan degenen die financieel niet in staat zijn om die extra kosten te dragen.
  LSBS.

Vakantie: persoonsgebonden budget

Als u een persoonsgebonden budget hebt en u gaat een vakantie boeken is het verstandig om vooraf contact op te nemen met het zorgkantoor in uw regio. Zij kunnen u informeren over wat wel en niet kan met een PGB op vakantie. Stel u goed op de hoogte, zodat u niet in de problemen komt.
Als u op Regelhulp.nl/zorgkantoren uw postcode intikt krijgt u de contact gegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Bent u lid van Per Saldo, dan kunnen ook zij u van de nodige informatie voorzien.
Regelhulp.nl / Zorgkantoren
Per Saldo 

Mantelzorger en vakantie

Bent u mantelzorger en heeft u behoefte aan een vakantie dan kunt u de zorg tijdelijk uit handen geven aan Handen in Huis. Het kan ook zijn dat u, via uw zorgverzekeraar, in aanmerking kunt komen voor een vergoeding.
Handen in Huis
Mezzo 

Meer informatie aangepaste vakanties

Aangepaste vakanties voor ouderen
Vakantiegids aangepaste vakanties

 

 


 


Aangepaste vakanties voor ouderen

• Aangepaste vakanties voor ouderen
• Allegoeds Vakantie
• Het Vakantiebureau
• Johanniter
• De Zonnebloem
• Reumafonds
• Ouderen en vakantie: kosten en PGB 

Vakantie


Aangepaste vakanties voor ouderen

Onderstaand een opsomming van een aantal organisaties die aangepaste vakanties voor ouderen organiseren.
Deze organisaties beschikken vaak over fondsen waardoor zij in staat zijn tegemoet te komen in de kosten als mensen niet over voldoende geld beschikken om de volledige prijs van de vakantie te betalen.

 

Allegoeds Vakantie

“U bent nooit te oud voor vakantie”. Allegoeds vakanties biedt vakantieweken aan in Nederland voor verschillende categoriën mensen die nauwelijks tot veel zorg nodig hebben. Allegoeds vakanties beschikt over een suppletiefonds en kan daardoor, indien men voldoet aan de criteria, een korting geven op de vakantie.
Allegoeds Vakanties

Het Vakantiebureau

Het Vakantiebureau biedt vakantieweken in Nederland aan voor verschillende categorieën mensen die nauwelijks tot veel zorg nodig hebben. Tevens kan deze organisatie u financieel tegemoetkomen als u niet in staat bent de volledige prijs te betalen.
Het Vakantiebureau

Johanniter(vakantieweken en vakantiebemiddeling)

Deze organisatie biedt vakantieweken aan voor 50-jarigen en ouder met lichamelijke en of zintuiglijke beperkingen die niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan.Ook een niet-gehandicapte partner is welkom. De zorg wordt overgenomen zodat u samen van de vakantie kunt genieten. De kosten van een vakantie met deze organisatie zijn niet hoog, omdat u maar een deel van de werkelijke kosten hoeft te betalen.
Vakantiebemiddeling  brengt mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap die individueel op vakantie willen en vrijwilligers die hen daarbij willen begeleiden met elkaar in contact. Rekening wordt gehouden met leeftijd, achtergrond en voorkeuren van beide partijen.
Johanniter Vakantieweken.

De Zonnebloem

De Zonnebloem verzorgt vakanties in binnen- en buitenland. De vakanties zijn bedoeld voor mensen die getroffen zijn door ziekte en/of een handicap. Ook zijn de vakanties bedoeld voor mensen die door ouderdom beperkingen hebben  en daardoor op geen enkele manier meer op vakantie kunnen. Zonnebloemvakanties zijn dus voor mensen die afhankelijk zijn van (intensieve) zorg, verpleging en persoonlijke verzorging en/of rolstoelafhankelijk zijn.  De mate van zorgvraag is wel bepalend of u deel kunt nemen aan een Zonnebloemvakantie. Voor bepaalde vakanties worden leeftijdsgrenzen gesteld. Voor een aantal vakanties kunnen kortingsregelingen gegeven worden, mits u voldoet aan de gestelde criteria.
Zonnebloem Vakanties 

Reumafonds

Het Reumafonds kan reumapatiënten, mits men voldoet aan de criteria, tegemoetkomen in de kosten van een vakantie op een ECR-locatie.
ECR.

Ouderen en vakantie: kosten en PGB

Meer informatie over kosten, eventuele vergoedingen en uw PGB.

 

 

 


Vakantiegids aangepaste vakanties

Vakantiegids aangepaste vakanties

Vakantiegids aangepaste vakanties: De Blauwe gids

De Nederlandse Brancheorganisatie Aangepaste Vakanties (NBAV) geeft ieder jaar een vakantiegids uit met aangepaste vakanties. De vakantiegids wordt ook wel de Blauwe Gids genoemd. In de gids presenteren accommodaties en reisorganisaties uit binnen- en buitenland hun aangepaste accommodaties en dienstverlening. De gids kunt u bestellen, maar de gids staat ook op de website.

Op de website kunt u eenvoudig en snel een vakantie vinden die overeenkomt met uw wensen en past bij uw persoonlijke omstandigheden.

In de Blauwe Gids staat informatie over:

• reisorganisaties die gespecialiseerd zijn in aangepaste vakanties;
• een overzicht van aangepaste accommodaties in zowel Nederland als het buitenland;
• vrijwilligers die de aangepaste vakanties mogelijk maken;
• verzekeringen;
• toegankelijkheid accommodaties.

U kunt op een makkelijke manier, via een keuzemenu, uw ideale vakantie uitzoeken.
De  Blauwe Gids

Reizen met een functiebeperking en de extra kosten

Reizen met een functiebeperking brengt vaak extra kosten met zich mee. Het kan zijn dat u in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming in de kosten. De Blauwe gids heeft een overzicht gemaakt van Fondsen en Subsidies. Ook wordt er informatie gegeven over de inzet van het Pgb (Persoonsgebonden budget) tijdens de vakantie.
De Blauwe Gids: Fondsen en Subsidies
Het is aan te raden ook de volgende pagina te bekijken.
Ouderen en vakantie; kosten en PGB

Ouderen en huisdieren

• Ouderen en huisdieren
• (Thuis)-zorg voor dieren

• Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren en Baasje gezocht
• Stichting Hulp en Herplaatsing huisdier
Stichting Oopoeh

 

ouderen en huisdieren

Ouderen en huisdieren

Uit onderzoek van o.a. Enders-Slegers blijkt dat een (huis)dier het welbevinden vergroot en beschermt tegen negatieve gevolgen van stress. Huisdieren vervullen, volgens Enders-Slegers, vooral de basisbehoeften emotionele nabijheid en de behoefte van ouderen om te zorgen. Het zorgen voor en verantwoordelijk zijn voor een huisdier vergroot de zelfwaardering. De indirecte effecten van het hebben van een (huis)dier zijn onder andere; dagstructuur, lichaamsbeweging, maar vooral ook bescherming tegen eenzaamheid en depressieve gevoelens.
(bron: Enders-Slegers-2000)

(Thuis)-zorg voor dieren

Heeft u een huisdier en geeft dat problemen omdat u de zorg tijdelijk niet aankunt  of heeft u  lichamelijke problemen waardoor u niet meer goed voor uw huisdier kunt zorgen dan kunt u wellicht terecht bij Annimal Life Foundation.

Animal Life foundation heeft een project gestart, (thuis)zorg voor huisdieren. Vrijwilligers kunnen zich inschrijven om hulp te bieden aan degene die kortere of langere tijd problemen heeft met de zorg voor een huisdier. Door de inzet van vrijwilligers wordt de eigenaar van het huisdier in staat gesteld zelfstandig te blijven functioneren met het huisdier. Hij of zij hoeft dan dus geen afstand te doen van het huisdier.
Animal Life Foundation

Stichting landelijke Herplaatsing Huisdieren en Baasje gezocht

De Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren heeft als doel:
Het verzorgen, ondersteunen, opvang en herplaatsing op gastgezin-basis van dieren van overleden en zieke mensen.

Daarnaast heeft de Stichting een website “Baasje gezocht”. Met deze website bevordert de Stichting directe herplaatsing van dieren die om andere redenen herplaatst moeten worden.
Dit om te voorkomen dat een dier geplaatst moet worden in een asiel.
Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren
Baasje gezocht

Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdier

Deze Stichting biedt 5 vormen van hulp:
• Plaatsen van ex-proefdieren
Herplaatsen honden en katten van particulieren
Tijdelijke opvang
• Begeleiding bij probleemgedrag
Opvangadressen voor honden ouder dan 10 jaar
Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdier

Stichting Oopoeh

Heeft u geen huisdier meer, maar wilt u zo nu en dan weleens op een huisdier van een ander passen, dan kan dat via de Sichting Oophoe.
Oophoe.nl

 

 

 

 

 

 

 


twitterbutton.nl