Ouderenmishandeling in de thuissituatie

Ouderenmishandeling in de thuissituatie

• Ouderenmishandeling in de thuissituatie
• Vormen van mishandeling

• Signalen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van mishandeling
• Vermoeden van ouderenmishandeling; vooreenveiligthuis.nl


Ouderenmishandeling in de thuissituatie

De omvang van ouderenmishandeling (ouderen van 65 jaar en ouder) is behoorlijk groot. Hoeveel ouderen op enigerlei wijze te maken hebben met mishandeling is nog niet precies in kaart gebracht maar vaststaat dat het in ieder geval één op de twintig ouderen betreft. Vaak zijn de slachtoffers geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen degene die mishandelt en het slachtoffer. De mishandeling kan het gevolg zijn van actief gedrag (plegen van handelingen) of passief gedrag (nalaten van handelingen). Mishandeling kan opzettelijk zijn, maar het kan ook voortkomen uit overbelasting (mantelzorgers bijvoorbeeld) en dan spreekt men van ontspoorde zorg. Van opzet is dan vaak geen sprake.

Vormen van mishandeling 

Er worden 6 vormen van ouderenmishandeling onderscheiden, alhoewel bij mishandeling diverse vormen naast elkaar kunnen voorkomen;

• Lichamelijke mishandeling
• Psychische mishandeling
• Verwaarlozing
• Financiële uitbuiting
• Seksueel misbruik
• Schending van de rechten

Signalen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van mishandeling

• De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen;
• De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere;
• De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting;
• Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts en hulpverlener;
• De oudere maakt een depressieve, angstige indruk;
• De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd;
• Er verdwijnen spullen en geld van de oudere;
• De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten;
• De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden;
• Toenemend aantal schuldeisers;
• Lege koelkast.


Vermoeden van ouderenmishandeling: Vooreenveiligthuis.nl

Er rust een groot taboe op ouderenmishandeling. Het is moeilijk om het aan de orde te stellen, of u nu mantelzorger bent, een familielid of het slachtoffer.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Veilig Thuis in de buurt

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Voor een overzicht, klik op onderstaande link.
Vooreenveiligthuis.nl


twitterbutton.nl