Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid ouderen

eenzaamheid en sociaal isolement

 

• Eenzaamheid ouderen
• Coalitie erbij
• Bouwen aan een nieuw sociaal netwerk
• Gepest worden in een zorginstelling

Eenzaamheid ouderen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten eenzaamheid.
Emotionele eenzaamheid is gedefinieerd als een sterk gemis van een intieme relatie. Met intieme relatie wordt bedoeld een emotionele band met een partner of vriend(in).

Sociale eenzaamheid is een gemis aan betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen. (bron: RIVM / ministerieVWS)

Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan eenzaamheid, of het nu gaat om emotionele eenzaamheid of sociale eenzaamheid. Dit komt voort uit het feit dat uit onderzoek is gebleken dat veel mensen kortere of langere tijd in hun leven te maken krijgen met eenzaamheid. Ouderen vormen daarop geen uitzondering. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een aantal onderzoeksresultaten (van o.m. TSN/NIPO) op een rijtje gezet. Eén van de uitkomsten is dat van de ruim 2,6 miljoen 65-plussers 1 miljoen zich eenzaam voelt en 4% van de 65-plussers, meer dan 100.000 mensen, zich ernstig tot uiterst eenzaam voelen.


Coalitie erbij

Eenzaamheid kan doorbroken worden, alhoewel daar vaak wel wat hulp voor nodig is. Een aantal organisaties hebben hun krachten gebundeld om op een efficiëntere manier eenzaamheid onder de aandacht te brengen, informatie over dit onderwerp te geven, onderzoek te doen, maar ook om op een gerichte manier oplossingen aan te reiken. De organisaties hebben zich verenigd in Coalitie Erbij.
Coalitie erbij/eenzaam

Bouwen aan een nieuw sociaal netwerk

Nooit meer alleen is een zevendelige serie over het het leven van vijf mensen die eenzaam zijn.
In deze serie, van omroep MAX,  is te zien hoe de hoofdpersonen (55 jaar tot in de 80) met hulp een nieuw sociaal netwerk creëren en daardoor weer meer plezier in het leven krijgen.
Omroep Max: Nooit meer alleen

Gepest worden in een zorginstelling

Je wilt je gewaardeerd voelen, erbij horen, maar gepest worden leidt tot het omgekeerde. Buitengesloten, er worden vervelende dingen gezegd en soms totaal in de steek gelaten. Het kan jong en oud overkomen, dus ook in een zorginstelling.
De Ouderenombudsman vraagt aandacht voor pesten onder ouderen.


Onderwerpen zijn:
• Wat is pesten
• Wat kan ik doen om pesten tegen te gaan
• Wat doet het Ouderenfonds tegen pesten
Ouderenombudsman

 

 

 


twitterbutton.nl