Welzijn in het geding

Eenzaamheid ouderen

eenzaamheid en sociaal isolement

 

• Eenzaamheid ouderen
• Coalitie erbij
• Bouwen aan een nieuw sociaal netwerk
• Gepest worden in een zorginstelling

Eenzaamheid ouderen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2 soorten eenzaamheid.
Emotionele eenzaamheid is gedefinieerd als een sterk gemis van een intieme relatie. Met intieme relatie wordt bedoeld een emotionele band met een partner of vriend(in).

Sociale eenzaamheid is een gemis aan betekenisvolle relaties met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen. (bron: RIVM / ministerieVWS)

Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan eenzaamheid, of het nu gaat om emotionele eenzaamheid of sociale eenzaamheid. Dit komt voort uit het feit dat uit onderzoek is gebleken dat veel mensen kortere of langere tijd in hun leven te maken krijgen met eenzaamheid. Ouderen vormen daarop geen uitzondering. Het Nationaal Ouderenfonds heeft een aantal onderzoeksresultaten (van o.m. TSN/NIPO) op een rijtje gezet. Eén van de uitkomsten is dat van de ruim 2,6 miljoen 65-plussers 1 miljoen zich eenzaam voelt en 4% van de 65-plussers, meer dan 100.000 mensen, zich ernstig tot uiterst eenzaam voelen.


Coalitie erbij

Eenzaamheid kan doorbroken worden, alhoewel daar vaak wel wat hulp voor nodig is. Een aantal organisaties hebben hun krachten gebundeld om op een efficiëntere manier eenzaamheid onder de aandacht te brengen, informatie over dit onderwerp te geven, onderzoek te doen, maar ook om op een gerichte manier oplossingen aan te reiken. De organisaties hebben zich verenigd in Coalitie Erbij.
Coalitie erbij/eenzaam

Bouwen aan een nieuw sociaal netwerk

Nooit meer alleen is een zevendelige serie over het het leven van vijf mensen die eenzaam zijn.
In deze serie, van omroep MAX,  is te zien hoe de hoofdpersonen (55 jaar tot in de 80) met hulp een nieuw sociaal netwerk creëren en daardoor weer meer plezier in het leven krijgen.
Omroep Max: Nooit meer alleen

Gepest worden in een zorginstelling

Je wilt je gewaardeerd voelen, erbij horen, maar gepest worden leidt tot het omgekeerde. Buitengesloten, er worden vervelende dingen gezegd en soms totaal in de steek gelaten. Het kan jong en oud overkomen, dus ook in een zorginstelling.
De Ouderenombudsman vraagt aandacht voor pesten onder ouderen.


Onderwerpen zijn:
• Wat is pesten
• Wat kan ik doen om pesten tegen te gaan
• Wat doet het Ouderenfonds tegen pesten
Ouderenombudsman

 

 

 


Organisaties en concrete oplossingen

• Concrete oplossingen
• Bijzondere projecten

Organisaties en concrete oplossingen

Er zijn een aantal landelijk opererende organisaties die een grote rol kunnen spelen bij het doorbreken van eenzaamheid. Deze organisaties hebben regionale afdelingen, dus ook bij u in de buurt. De activiteiten die aangeboden worden kunnen erop gericht zijn om mensen met elkaar in contact te brengen, maar als er meer behoefte is aan een huisbezoek voor een goed gesprek of samen met een vrijwilliger boodschappen doen, dan is dat vaak ook wel mogelijk. Onderstaand een aantal organisaties:
Humanitas
Humanitas afdelingen
De Zonnebloem
Het Rode Kruis

Bijzondere projecten

Solink
Solink is een organisatie die serieuze studenten, die op zoek zijn naar een kamer, in contact brengt met alleenstaande ouderen die een kamer beschikbaar hebben. Het huis is voor de ouderen minder “leeg” en de (serieuze) student heeft tegen een redelijke prijs een kamer, maar ook enige aanspraak. Eenzaamheid onder studenten is namelijk ook geen onbekend fenomeen. Voor meer informatie bekijk de, door Solink beschikbaar gestelde, video en bezoek de website van Solink.
Solink

Resto VanHarte
Resto VanHarte is een onafhankelijke organisatie die investeert in het vergroten van de leefbaarheid in wijken en steden in heel Nederland. Deze organisatie zet zich in voor mensen en groepen die behoefte hebben elkaar te ontmoeten. Dit doet Resto VanHarte door mensen van diverse leeftijden, religies en culturen samen te brengen in laagdrempelige eetgelegenheden. Eten bij Resto VanHarte is niet duur, voor een driegangen menu betaald u € 6,- .  Bent u in het bezit van een stadspas dan betaald u slechts € 3,-.

U vindt de restaurants meestal in een buurthuis, een wijkcentrum of in een ROC-school. De restaurants zijn 2 tot 3 keer per week open. Er worden ook speciale avonden georganiseerd, bijvoorbeeld dansavonden en muziekavonden.

 

Resto VanHarte is verspreid over Nederland. Naast bestaande Resto’s staat ook aangegeven waar nieuwe projecten gestart worden.
Resto VanHarte

Levensfilm (Jan van IJken)
Filmmaker/fotograaf Jan van IJken biedt u de mogelijkheid om een levensfilm te laten maken. Dit is een film waarin u uw levensverhaal kunt vertellen. Het kan gaan over de belangrijke momenten in uw leven, bijzondere gebeurtenissen, de mensen om u heen, maar vooral ook wat u belangrijk en waardevol vindt in het leven en wat u zou willen overdragen en nalaten.
Het is een portret waarin u kunt laten zien hoe u echt bent. Een foto album is mooi, maar een film voegt veel toe. Uw manier van praten, bewegen en kijken wordt vastgelegd. Het kan voor uzelf een moment van reflectie zijn en voor uw kinderen, familie, vrienden of nabestaanden een “document” van onschatbare waarde. Onderstaand een kort stukje van een opname.

Jan van IJken is een betrokken en ervaren documentairemaker die de juiste vragen stelt en goed kan luisteren. Hij zorgt voor een prachtig gefilmd portret. Jan heeft drie fotoboeken en enkele films geproduceerd, waaronder het bekroonde “Facing animals”.
Voor meer informatie en/of prijsopgave kunt u, via de website van Jan van IJken, contact opnemen.
Website Jan van IJken 

Project Levensboek
Levensboek is een initiatief van het HOF (vrijwilligerscentrale den Haag) en zo succesvol dat het Oranjefonds besloten heeft ondersteuning te geven om dit project landelijk een vervolg te geven. levensboek is het eindproduct van vele gesprekken tussen een oudere en een vrijwilliger. De oudere bespreekt het leven wat hij/zij geleefd heeft met alle hoogte- en dieptepunten. Vaak blijkt dat de dieptepunten ook mooie kanten hebben gekend en dat het totale leven waardevol is geweest. Het levensboek is niet alleen een interessant project voor de oudere zelf, maar ook voor de kinderen en kleinkinderen. Een bijzonder project in den Haag en, dankzij het Oranjefonds, nu ook elders in Nederland!!
Informatie Levensboek
Project Levensboek in Nederland
Levensverhalen en Levensboeken


Een goed gesprek

• Sensoor
• De Zilverlijn
• Het luisterend oog

Sensoor, De Zilverlijn en Het luisterend oog zijn vrijwilligersorganisaties  waar u terecht kunt als u even met iemand vertrouwelijk wil praten of gewoon even de week doornemen. Afhankelijk van de organisatie kan dit telefonisch, via de chat en/of e-mail.

Sensoor

Wanneer u ergens over wilt praten, of iets wilt delen met iemand, dan kunt u contact opnemen met Sensoor. Dit kan ook anoniem, de vrijwilligers zijn professioneel opgeleid en het gesprek is vertrouwelijk. Sensoor is dag en nacht bereikbaar.
Er zijn 3 mogelijkheden om contact op te nemen, via de telefoon, chat of e-mail.
Sensoor.


De Zilverlijn

De Zilverlijn is een initiatief van het Ouderenfonds. Als u het leuk vindt om regelmatig even telefonisch contact te hebben met één van de vrijwilligers van het Ouderenfonds dan kan dat via de Zilverlijn. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, maar u kunt natuurlijk ook gewoon even de week doornemen.De gesprekken zijn vertrouwelijk en deelname aan de Zilverlijn is kosteloos en vrijblijvend.
Op de website van het Ouderenfonds staat hoe zich kunt aanmelden.
De zilverlijn Ouderenfonds


Het luisterend oog (Humanitas)

Het Luisterend Oog gaat na ruim 10 jaar vanuit Humanitas over naar Sensoor. Vanaf 1 april 2017 neemt Sensoor de chatdienst over voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor. Dit betekent dat Humanitas afscheid neemt van deze activiteit. Wel zijn we blij dat de continuïteit van de activiteit hiermee is gegarandeerd voor de mensen die dit nodig hebben. De huidige vrijwilligers die actief zijn gaan mee naar Sensoor.
Het Luisterend Oog past goed binnen Sensoor, omdat anonieme hulp op afstand de kern is van waar Sensoor zich al bijna 60 jaar mee bezighoudt. Sensoor biedt zelf ook een chatdienst aan. De komende tijd wordt onderzocht hoe beide chatdiensten kunnen samengaan. Het Luisterend Oog zal dus in de huidige vorm blijven bestaan voor iedereen die behoefte heeft aan een anoniem gesprek van mens tot mens. Deze website blijft voorlopig gewoon bestaan en de openingstijden blijven ongewijzigd.

Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Er zijn omstandigheden waardoor je contacten verliest. In een isolement raakt. Soms is het moeilijk om je verhaal te vertellen aan de mensen om je heen. Misschien is het te pijnlijk of te privé.

Deze website is bedoeld voor iedereen die zich op één of andere manier geïsoleerd voelt en behoefte heeft aan contact. Ongeacht levensverhaal, achtergrond, leeftijd of leefomstandigheid. Je kunt hier je verhaal kwijt. Door online, vertrouwelijk en anoniem te chatten met een vrijwilliger. Deze biedt een luisterend ‘oog’ en denkt met je mee. Vrijwilligers zijn goed voorbereid en worden begeleid bij hun taak.
Het luisterend oog via sensoor

 

 

 

 

 

 

 


Ouderenmishandeling in de thuissituatie

• Ouderenmishandeling in de thuissituatie
• Vormen van mishandeling

• Signalen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van mishandeling
• Vermoeden van ouderenmishandeling; vooreenveiligthuis.nl


Ouderenmishandeling in de thuissituatie

De omvang van ouderenmishandeling (ouderen van 65 jaar en ouder) is behoorlijk groot. Hoeveel ouderen op enigerlei wijze te maken hebben met mishandeling is nog niet precies in kaart gebracht maar vaststaat dat het in ieder geval één op de twintig ouderen betreft. Vaak zijn de slachtoffers geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen degene die mishandelt en het slachtoffer. De mishandeling kan het gevolg zijn van actief gedrag (plegen van handelingen) of passief gedrag (nalaten van handelingen). Mishandeling kan opzettelijk zijn, maar het kan ook voortkomen uit overbelasting (mantelzorgers bijvoorbeeld) en dan spreekt men van ontspoorde zorg. Van opzet is dan vaak geen sprake.

Vormen van mishandeling 

Er worden 6 vormen van ouderenmishandeling onderscheiden, alhoewel bij mishandeling diverse vormen naast elkaar kunnen voorkomen;

• Lichamelijke mishandeling
• Psychische mishandeling
• Verwaarlozing
• Financiële uitbuiting
• Seksueel misbruik
• Schending van de rechten

Signalen die erop kunnen wijzen dat er sprake is van mishandeling

• De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen;
• De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere;
• De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting;
• Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts en hulpverlener;
• De oudere maakt een depressieve, angstige indruk;
• De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd;
• Er verdwijnen spullen en geld van de oudere;
• De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten;
• De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden;
• Toenemend aantal schuldeisers;
• Lege koelkast.


Vermoeden van ouderenmishandeling: Vooreenveiligthuis.nl

Er rust een groot taboe op ouderenmishandeling. Het is moeilijk om het aan de orde te stellen, of u nu mantelzorger bent, een familielid of het slachtoffer.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt vragen en geeft advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Veilig Thuis in de buurt

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Voor een overzicht, klik op onderstaande link.
Vooreenveiligthuis.nl


Mishandeling ouderen in de zorg

• Mishandeling ouderen in de zorg
• Meldpunt ouderenmishandeling & Landelijk Meldpunt Zorg

 

Mishandeling ouderen in de zorg

Mishandeling ouderen in de zorg

Mishandeling ouderen in de zorg kan op diverse manieren gestalte krijgen.
Onderstaand een overzicht van hoe ouderenmishandeling zich kan manifesteren.

 

• Lichamelijke mishandeling, zoals knijpen, slaan of vastbinden.
Psychische mishandeling, zoals pesten, bedreigen, afsnauwen, uitschelden.
Seksueel misbruik.
Verwaarlozing, bijvoorbeeld eten en/of drinken onthouden.
diefstal.
Ontnemen van rechten, bijvoorbeeld het weghouden van bezoek of de post achterhouden.


Meldpunt Ouderenmishandeling  & Landelijk Meldpunt Zorg

Het meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg, van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), is er voor slachtoffers van ouderenmishandeling, familie en vrienden, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen. Zij kunnen ouderenmishandeling in de zorg, gepleegd door medewerkers, melden.
Inspectie voor de gezondheidszorg

Wat kan het Landelijk Meldpunt Zorg voor u betekenen?

Landelijk Meldpunt Zorg


Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

 Mentorschap
• Onder bewindstelling
• Onder curatelestelling
• Combinatie
• Uitgebreide informatie van de overheid en belangrijke websites 

Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

Mentorschap, onder bewindstelling en curatele

Mentorschap, onder bewindstelling en onder curatelestelling zijn maatregelen voor mensen (meerderjarigen) die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt daarbij denken aan Alzheimerpatiënten, mensen die verslaafd zijn, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische patiënten.
De maatregelen zijn vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik maken van de situatie. De maatregelen verschillen sterk van elkaar. Onderstaand een overzicht.


Mentorschap

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om onder andere dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten. U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. De mentor neemt dan, zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing.

Website Mentorschap: Mentorschap Netwerk Nederland
Voor meer informatie kunt u ook de website Goed vertegenwoordigd raadplegen

Onder bewindstelling 

Onder bewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld een huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene daar niet meer zelfstandig over beslissen.

Onder curatelestelling

Onder curatelestelling wordt uitgevoerd als iemand zijn financiële zaken en persoonlijke zaken niet meer zelf kan regelen. Een curator neemt beslissingen over het geld en de goederen en over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van degene die onder curatele staat. Iemand die onder curatele is gesteld, is handeleingsonbekwaam. Dit betekent dat hij zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen kan verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld het kopen van een huis.

Combinatie

Mentorschap en onder bewindstelling kunt u tegelijk aanvragen. Ook kunt u eerst onder bewindstelling aanvragen en in later stadium mentorschap aanvragen. Het is niet mogelijk om naast curatele ook een bewind of een mentorschap aan te vragen. Een curatele kan wel omgezet worden in een bewind of een mentorschap. Daarvoor moet u naar de Kantonrechter.

Uitgebreide informatie van de overheid en belangrijke websites

De overheid heeft een brochure samengesteld over mentorschap, onder bewindstelling en onder curatelestelling.
Onderwerpen zijn onder andere:

  • De maatregelen kort  samengevat;
  • Waarom mentorschap, onder bewindstelling, onder curatelestelling, met daarbij eventuele alternatieven die u kunt overwegen voordat u één van de maatregelen aanvraagt;
  • De aanvraagprocedure;
  • Einde van de maatregel;
  • Wilsbekwaam of wilsonbekwaam: wat is dat?

De overheid: brochure mentorschap, bewindvoering, curatele

 

 

 

 

                                           

 


twitterbutton.nl