Wehelpen

Wehelpen.nl

                                                                    

Wehelpen.nl heeft de ambitie om mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden met elkaar te verbinden. Via de website wordt op een eenvoudige manier weer inhoud gegeven aan burenhulp en nabuurschap.
Website Wehelpen.nl 


Met Wehelpen.nl kunt u:
hulp organiseren
hulp vragen
hulp aanbieden

Hulp organiseren
U kunt de hulp rondom uzelf of een ander organiseren en delen met bijvoorbeeld uw familie, vrienden en kennissen. U vraagt uw naasten zich te registreren en maakt ze onderdeel van een groep. Alleen leden van de groep kunnen de inhoud van de pagina’s zien. Kunt u de hulpvraag niet binnen de groep oplossen, dan kunt u de vraag uitzetten op de “marktplaats”. Voor het organiseren van de hulp kunt u gebruik maken van diverse hulpmiddelen, zoals een agenda, een logboek en notitiepagina’s.

Hulp vragen
Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het boodschappen doen, het onderhoud van de tuin of klussen die gedaan moeten worden dan kunt u de hulpvraag uitzetten binnen uw groep of op de “marktplaats”.

 


twitterbutton.nl