Stichting present

Stichting present vrijwilligerswerk

Doel
• Vrijwilligers
• Hulp verlenen
• Stichting present in Nederland
• Video

 

logo-o

 

 

 

Doel

Het doel van Present vrijwilligerswerk is een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Vrijwilligers

Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt Present de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede, een slechte gezondheid en/of sociaal isolement.

Stichting Present werkt nauw samen met professionele instanties op het gebied van welzijn en hulpverlening.
Uitgangspunt is dat het aanbod van de groep vrijwilligers gekoppeld wordt aan de hulpvragen van cliënten die door professionele hulpverleners aangemeld worden bij Present.
Present wil projecten organiseren die gebaseerd zijn op de interesses, kennis en kunde van de vrijwilligers opdat de inzet van vrijwilligers zinvol en effectief is.

Hulp verlenen

Hulp verlenen kan eenmalig, maar ook op projectbasis.
Stichting Present

Stichting Present in Nederland

 Overzicht stiching present in Nederland

Video

 

 

 


twitterbutton.nl