Stichting HiP

HIP


Hulp in de Praktijk.

HiP is een sterk groeiend netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood.
Mensen die hulp nodig hebben en niet beschikken over een sociaal netwerk en niet de financiële middelen hebben om de nodige hulp in te kopen kunnen alsnog geholpen worden.
De hulp wordt geboden door kerkleden en parochianen die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulp aanbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerk(st)er in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Hulpvragers en hulp aanbieders weten vervolgens wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar deze eindigt.

Lokale kerken, parochies en andere organisaties werken binnen de plaatselijke HiP-helpdesk met elkaar samen. Het plaatselijke werk van HiP wordt ondersteund door de landelijke Stichting, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, PR en specifieke kennis.

Stichting HiP 

 

 

 


twitterbutton.nl