Particuliere zorginstellingen

Particuliere zorginstellingen

• Particuliere zorginstellingen
• Wet Toelating Zorginstellingen

• Bekostiging 
• Voorbeelden particuliere verzorgings- en verpleeghuizen

Particuliere zorginstellingen

Het aantal particuliere zorginstellingen in Nederland neemt de laatste jaren toe. De opzet van  particuliere zorg is doorgaans  kleinschalig, exclusief en men wordt met meer comfort omringd dan in reguliere zorginstellingen. De kosten lopen nogal uiteen, dit heeft te maken met locatie, grootte van het appartement en de service die geboden wordt.

Wet toelating Zorginstellingen

Moeten ‘particuliere’ verpleeghuizen of thuiszorginstellingen een toelating hebben?

Instellingen die Wlz-zorg (Wet langdurige zorg)  leveren aan personen met een indicatie voor WLZ-zorg, moeten een toelating op grond van de WTZi hebben.
Instellingen die zorg leveren aan personen die geen WLZ-indicatie hebben en die de zorg zelf betalen, hebben geen toelating nodig.
In het zeldzame geval dat cliënten wel een WLZ-indicatie hebben, maar de instelling geen beroep doet op WLZ-middelen, dan heeft de instelling geen toelating nodig.

‘Particuliere’ verpleeghuizen die zelf WLZ-zorg leveren (bijvoorbeeld omdat er cliënten zijn met een indicatie voor verblijf) moeten dus een toelating hebben. ‘Particuliere’ verpleeghuizen die een hotelfunctie hebben (er zijn geen cliënten met een indicatie voor verblijf) en waar een thuiszorginstelling extramurale WLZ-zorg levert, hebben geen toelating nodig. De thuiszorginstelling die de WLZ-zorg levert wel, tenzij de extramurale zorg wordt gefinancierd uit persoonsgebonden budgetten.

De bekostiging

De bekostiging van een particuliere zorginstelling verschilt doorgaans van een regulier verpleeg- en verzorgingshuis. Het  is dan ook raadzaam u vooraf te informeren over de bekostiging en de tarieven.

Voorbeelden van particuliere verzorgings- en verpleeghuizen

De Herbergier
De Herbergier is een particulier initiatief met meerdere vestigingen verspreid over Nederland. De doelgroep bestaat uit mensen met geheugenproblemen, zoals alzheimer en dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen. De Herbergier is kleinschalig van opzet, in elk huis  wonen ongeveer 16 mensen. De Herbergier is van mening dat deze kleinschalige vorm van zorg ook bereikbaar moet zijn voor mensen met beperkte middelen. Reden waarom elke Herbergier ook plaatsen beschikbaar heeft voor mensen met een AOW-uitkering.
Herbergier
Vestigingen

Abbeyfield huizen
In het huidige voorzieningenstelsel zijn er ouderen die niet passen binnen de reguliere (grootschalige) instellingen en/of zijn er afkering van. De doelgroep van Abbeyfield zijn degene die alleenstaand zijn of een partner hebben die elders woont en de kans lopen in een min of meer permanent isolement te geraken. Deze mensen beschikken vaak niet over voldoende mogelijkheden om op eigen initiatief oplossingen te bewerkstelligen.
Abbeyfield.

Martha Flora Huizen
Martha Flora Huizen is een initiatief van Marco Ouwehand en Anne-Mei The, schrijfster van het boek “in de wachtkamer van de dood”. Het “Martha Flora” zorgconcept is een nieuw zorgconcept voor gespecialiseerde verpleeghuizen voor mensen met dementie. Het eerste huis dat werkt met het zorgconcept “Martha Flora” is de Tabakshof in Elst (Utrecht). In het zorgconcept staat het individu centraal, maar ook de familie wordt er nadrukkelijk bij betrokken. Er is ruimte om het familieleven verder voort te zetten. Naasten worden begeleid in het ziekteproces van hun dierbare. Voor uitgebreide informatie over het zorgconcept, ga naar onderstaande link.
Aangezien er in de Tabakshof gewerkt wordt met, in vergelijking met de reguliere zorg, een dubbele bezetting is men ook daadwerkelijk in staat echt aandacht te besteden aan de bewoner en de familie. Om het te bekostigen vraagt de Tabakshof een eigen bijdrage.
Martha Flora


twitterbutton.nl