Zorginstelling kiezen

Zorginstelling kiezen

• Zorginstelling kiezen
• Advies Zorgkantoor bij u in de buurt
• Mikado (helpdesk en kenniscentrum interculturele zorg)
• KiesBeter.nl (startpagina van de overheid, kwaliteitsinformatie over de zorg en specifieke aandoeningen)
• Zorgkaart.nl (waardering / ervaringen van gebruikers)
• Rozeloper.nl (zorginstellingen gericht op tolerantie jegens homo- en biseksuele ouderen)
• Fixatievrije, bandenvrije zorginstellingen (zorginstellingen die bewegingsvrijheid voor dementen nastreven)
• Palliatieve zorginstellingen (zorginstellingen gespecialiseerd in zorg laatste levensfase)
• Zorginstellingen met een strafmaatregel opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg

zorginstelling kiezen


Zorginstelling kiezen

Als u een keuze moet maken voor een zorginstelling, zoals een verzorgingshuis, verpleeghuis of bijvoorbeeld een instelling gespecialiseerd in palliatieve terminale  zorg  dan kunt u het Zorgkantoor om advies vragen. Om uw keuze te bepalen kunt u ook andere (keuze) hulpmiddelen gebruiken  zoals bijvoorbeeld de Zorgzoeker en de Zorgkaart.

Onderstaand een overzicht.

Zorgkantoor

Voor een zorginstelling bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. De medewerkers van het zorgkantoor kunnen u informatie geven over de zorg in uw regio, met welke zorgorganisaties contracten zijn afgesloten en zorg in natura en het Pgb.
Op Regelhulp.nl kunt u uw postcode invoeren, u krijgt dan de gegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Regelhulp.nl: contactgegevens zorgkantoor in uw regio

Mikado: helpdesk en kenniscentrum interculturele zorg

Mikado is het kenniscentrum interculturele zorg en houdt zich bezig met het toegankelijker maken van de zorg voor iedereen, ongeacht etnische of culturele achtergrond. Goede zorg moet niet alleen begrijpelijk zijn, maar ook bereikbaar voor iedereen. Dus ook voor migranten. Helaas is de zorg niet altijd begrijpelijk en daardoor ook niet bereikbaar. Voor (oudere) migranten is het vaak extra moeilijk in verband met bijvoorbeeld de taalbarrière. Mikado helpdesk kan u op weg helpen, ook als het gaat om ouderenzorg.
Helpdesk Mikado 

KiesBeter.nl: startpagina van de overheid, kwaliteitsinformatie over de zorg en specifieke aandoeningen

Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen? Op KiesBeter.nl staan zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. In vier stappen kunt u kiezen wat de beste plaats is voor behandeling of verzorging. U kunt onder andere filteren op plaats, locatie en kwaliteit van dienstverlening:

Vergelijk zorgaanbieders in 4 stappen
• Kijk hoe uw zorgaanbieder presteert

Naast deze zoekmogelijkheid biedt KiesBeter.nl ook kwaliteitsinformatie over specifieke aandoeningen. Tevens vindt u veel links naar bronnen met extra informatie.
U kunt bijvoorbeeld kijken bij:
Beroerte / CVA
Chronische longaandoeningen (COPD)
Dementie / alzheimer
Parkinson
Reuma
 Ouderenzorg
Medicijnen
Zorgverzekeringen

KiesBeter.nl, wijst de weg naar goede zorg
KiesBeter.nl

Zorgkaart.nl

Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) en Bohn en Stafleu (uitgeverij voor de gezondheidszorg). Zorgkaart Nederland is inmiddels de grootste waarderingssite voor de gezondheidszorg. Op deze website heeft u de mogelijkheid uw waardering en ervaringen met de betreffende zorgverlener of zorginstelling weer te geven. Niet alleen kunnen de ervaringen van bezoekers anderen helpen bij het maken van een keuze voor een zorgverlener of zorginstelling, de ervaringen kunnen er ook toe bijdragen dat de kwaliteit van zorg en dienstverlening verbeterd.
De Zorgkaart.nl

Rozeloper.nl zorginstellingen

Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is er doorgaans nog weinig aandacht voor homo- en biseksuele ouderen. Deze groep is vaak nog niet “zichtbaar” en zijn nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van hun seksuele geaardheid. Er zijn er die open zijn over hun geaardheid, maar krijgen dan nogal eens te maken met discriminatie. De zorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan en de Roze Loper hebben gekregen, willen vooroordelen tegengaan en een organisatie zijn waar iedereen wil werken, verblijven of wonen.
Rozezorg.nl

Fixatievrije, bandenvrije zorginstellingen

De organisatie Innovatiekring Dementie (IDé) streeft naar meer bewegingsvrijheid voor mensen met dementie. Inmiddels zijn er vele nieuwe inzichten die onrust en valletsel kunnen voorkomen zonder inzet van vrijheidsbeperkende materialen of medicatie. Zorginstellingen kunnen, mits ze aan de criteria voldoen, in aanmerking komen voor een waarborgzegel met 1,2 of 3 sterren. Het aantal sterren geeft aan in welke mate de zorginstelling bewegingsvrijheid aan dementerenden geeft.
IDé   / Register

Palliatieve, terminale zorg (ongeneeslijk.nl)

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen, verzachting of verlichting. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbeterd van patiënten (en hun naasten) die zich geconfronteerd zien met een levensbedreigende aandoening. Palliatieve zorg wordt door veel verschillende hulpverleners, professionals en vrijwilligers in verschillende situaties en instellingen verleend; thuis, hospice, bijna-thuis-huizen, ziekenhuizen en verzorging- en verpleeghuizen. Op Ongeneeslijk.nl staat veel informatie en een overzicht van palliatieve zorgverleners bij u in de buurt.
Ongeneeslijk.nl

Zorginstellingen met een (straf)maatregel opgelegd door de IGZ

Als er veel misgaat in een zorginstelling dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg de zorginstelling een maatregel opleggen. De Inspectie publiceert deze maatregel op haar website.
Inspectie voor de Gezondheidszorg

 

 


twitterbutton.nl