Veilig mobiel: Fiets

Veilig mobiel: Fiets

Veilig mobiel: VVN cursus “Fietsen zonder zorgen”
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
 Eigen fiets aanpassen / aangepaste fiets / alternatief
• 
Meer informatie: “blijf veilig mobiel: fiets”
                                                                                                                                                                                                                                  

fietsen zonder zorgen

Veilig mobiel: VVN  cursus “fietsen zonder zorgen”

“Fietsen zonder zorgen” is een programma van Veilig Verkeer Nederland, opgezet voor (seniore) fietsers die nog lang op een veilige manier aan het verkeer deel willen nemen. Het is laagdrempelig en dus voor iedereen. De cursus “Fietsen zonder zorgen” kan ook onzekerheden wegnemen als u langere tijd niet meer gefietst heeft.

De cursus biedt onder andere:
• Informatie over nieuwe verkeersregels.
• Informatie over nieuwe verschijnselen in het hedendaagse (drukke) verkeer.
• De mogelijkheid om uw fietsvaardigheden onder de loep te nemen.
• Technische fietscontrole.
• Rijden fietsparcours.
• Indien gewenst een ogen-, oren- en reactietest.

De fietscursussen worden door de afdeling Veilig Verkeer in uw gemeente georganiseerd.
VVN, regionale steunpunten

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
Eigen fiets aanpassen / aangepaste fiets / alternatief

Heeft u een beperking waardoor u niet meer kunt fietsen, dan is het wellicht mogelijk dat u met een aanpassing of een aangepaste fiets nog wel in staat bent om te fietsen. Er zijn allerlei hulpmiddelen voor fietsen zoals bv. een stokhouder, rugsteunen, armsteunen en balanspedalen. Er zijn ook aangepaste fietsen, de elektrische fiets en de driewiel fiets zijn daar de bekendste van.

VOORDAT u zelf overgaat tot aanpassingen aan de fiets of een aangepaste fiets koopt, is het verstandig om eerst te onderzoeken of u wellicht in aanmerking komt voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Een gemeente zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.
Misverstanden-wmo-2015

Keuken tafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aanpassing aan uw fiets of een aangepaste fiets zal er een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van de Wmo. U kunt telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel.  Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
WMO voorbereiden gesprek

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage
De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK
CAK
Als u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Meer informatie:”blijf veilig mobiel: fiets”

De overheid heeft, samen met een aantal andere organisaties, de website “Blijf veilig mobiel” ontwikkeld. Op de website staat informatie over hoe u zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt blijven deelnemen.
Onderwerpen zijn onder andere:
• Normale fiets en hulpmiddelen
• e-bike
• driewielfiets (introductiefilmpje)
Blijf veilig mobiel: fiets  

 


twitterbutton.nl