NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking

NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking

NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking
 Nederlandse Spoorwegen, hulp en ondersteuning

• Schiphol, hulp en ondersteuning
•  Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers vastgesteld door de Europese Unie

 

NS en Schipho, reizen met een functiebeperking

NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking

Als u een functiebeperking heeft door ouderdom of ziekte dan kan het soms lastig zijn om te reizen. Om die reden bieden zowel de NS als Schiphol diensten aan om het reizen per trein of vliegtuig toch mogelijk te maken.

NS, hulp en ondersteuning

De NS heeft een aantal diensten die het reizen per trein voor mensen met beperkingen kan vergemakkelijken.
De diensten hebben betrekking op:
• Het voorbereiden van de reis.
• Extra voorzieningen in trein en op het station.
• Makkelijk naar het station.
• Hulp onderweg.
• Begeleiding (OV- begeleiderkaart).

Recent kwam de NS met het bericht dat ze de assistentieverlening op stations sterk wil uitbreiden. Dat is heel mooi! Maar om geen overdreven verwachtingen te wekken, is het wel nodig hier enkele kanttekeningen bij te plaatsen.

Op het moment biedt de NS op iets meer dan 100 stations reisassistentie aan voor mensen met een beperking. De NS wil nu vóór 2025 de assistentieverlening uitbreiden naar de andere 150 stations waar de NS stopt “mits het technisch mogelijk is”. Met andere woorden: het kan een forse uitbreiding worden, maar men houdt nog een flinke slag om de arm.

Voorstel
Verder moet worden bedacht dat het hier om een voorstel gaat. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd en afgestemd met de consumentenorganisaties en vertegenwoordigers van mensen met een beperking, zoals Ieder(in).

Ieder(in) zou het uiteraard toejuichen als de NS de assistentieverlening inderdaad fors gaat uitbreiden. Daar zijn veel mensen met een beperking mee geholpen. Maar het blijft een tussenoplossing. Het doel van Ieder(in) is dat mensen met een beperking zelfstandig – dus zonder hulp – kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Nieuw systeem
Overigens werkt de NS ook op andere vlakken aan het verbeteren van de assistentieverlening. Sinds deze zomer kunnen reizigers via hun mobiele apparaat assistentieverlening aanvragen. Daarnaast werkt de NS aan een nieuw boekingssysteem voor assistentieverlening. Door dit nieuwe systeem, kan de NS iemand die reist met assistentie volgen en bij vertraging met deze persoon contact opnemen over een goed alternatief. “Deze mensen zitten door de nieuwe service niet meer in onzekerheid en weten zeker dat ze bij het station van aankomst worden geholpen”, aldus de NS.

Ieder(in) blijft samen met andere belangenorganisaties, zoals de Oogvereniging en Wij Staan OP, in gesprek met de NS over een betere toegankelijkheid van het spoor.

(Bron: Ider(in)
Nederlandse Spoorwegen

Schiphol, hulp en ondersteuning

Als u een vliegreis gaat maken en u hebt hulp nodig op Schiphol dan kunt u dit aangeven als u een ticket boekt. In principe regelen de luchtvaartmaatschappijen dat u de nodige hulp en ondersteuning krijgt. Op Schiphol wordt deze dienst uitgevoerd door Axxicom Airport Caddy. Op de website van Axxicom staat vermeld wanneer u voor assistentie in aanmerking komt. Tevens staat op de website hoe u een aanvraag in kunt dienen. Informeer van tevoren of u ook ondersteuning kunt krijgen op het vliegveld van aankomst.
Axxicom

Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers vastgesteld door de Europese Unie

Voor een overzicht van uw rechten, klik op deze link.

 

 

 

 


twitterbutton.nl