Vervoer

Veilig mobiel: Auto

 Veilig mobiel: auto
 Veilig Verkeer Nederland: Broem cursus

• Rijbewijs 
• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015: eigen auto aanpassen / aangepaste auto / alternatieven
• Meer informatie op website “Blijf veilig mobiel: auto”

 

Veilig mobiel: autoVEilig mobiel: auto

Ouderen zijn om diverse redenen vaak kwetsbaar in het verkeer. Ze hebben lang geleden een rijbewijs gehaald  terwijl intussen de verkeersregels, maar ook de verkeerssituaties veranderd zijn. Daarbij komt dat het door de jaren heen een stuk drukker geworden is op de weg.
Waarnemen, interpreteren en snel reageren zijn noodzakelijk om veilig aan het verkeer deel te nemen.


Veilig Verkeer Nederland: Broem cursus

Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en BOVAG-rijscholen hebben de cursus BROEM (Breed Overleg Ouderen En Mobiliteit) ontwikkeld om oudere automobilisten inzicht te geven in het verkeer en de rijstijl.

Enige informatie over de (mogelijke) inhoud van de cursus:

• De oudere automobilist krijgt op een ontspannen manier tijdens een rit deskundig advies over zijn/haar rijstijl.
• De rit wordt in eigen auto (of rijsimulator) gedaan, onder begeleiding van een erkende rijinstructeur of CBR-examinator.
• Deelnemers krijgen een theorie- en een praktijkexamen, ZONDER dat dit consequenties heeft voor het rijbewijs.
• Deelnemers krijgen advies over hun verkeerskennis en rijgedrag.
• Gezichts- en gehoorvermogen worden getest.
• Een bewegingsdeskundige geeft tips om langer mobiel te blijven.

Vaak hoeft u maar een deel van de werkelijke kosten te betalen, de rest valt doorgaans onder een subsidieregeling. De Broem cursussen worden ook wel Broem-dagen genoemd en worden per gemeente door de afdeling Veilig Verkeer Nederland georganiseerd. Voor informatie kunt u contact opnemen met het regionale steunpunt bij u in de buurt.
VVN, regionale steunpunten.

Rijbewijs

In principe is een rijbewijs in Nederland 10 jaar geldig. Voor de groep 60 jaar en ouder gelden echter andere regels. Het is verstandig om u bijtijds op de hoogte te stellen. Op de websites van de ANWB en de Rijksdienst voor wegverkeer staat uitgebreide informatie. Ook kunt terecht op de website van het CBR. Op deze website wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan rijgeschiktheid.
CBR

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
eigen auto aanpassen / aangepaste  auto / alternatieven

Heeft u een lichamelijke beperking die u verhindert om in uw auto te rijden, dan is het wellicht mogelijk dat u met enige aanpassingen aan uw auto wel weer zou kunnen autorijden. Voorbeelden van aanpassingen zijn bv.
• bediening en besturing
• zwenkstoelen
• in en uit de auto komen
• het kunnen meenemen van noodzakelijke hulpmiddelen
• inrijden rolstoel
VOORDAT u zelf overgaat tot aanpassingen aan de auto of een aangepaste auto koopt, is het verstandig om eerst te onderzoeken of u wellicht in aanmerking komt voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Een gemeente zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is. Het kan dan ook zijn dat een andere vorm van vervoer (bv regiotaxi of valys) voorgesteld wordt.
Misverstanden-wmo-2015

Keuken tafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aangepaste auto of een aanpassing aan uw auto zal er een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van het de Wmo. U kunt telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel.  Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
WMO voorbereiden gesprek

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrageDe gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK
CAK
Als u een beroep doet op op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom

Meer informatie op website “Blijf Veilig Mobiel”

De overheid heeft, samen met een aantal andere organisaties, de website “Blijf Veilig Mobiel” ontwikkeld. Op de website staat informatie over hoe u zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt blijven deelnemen.
Onderwerpen zijn onder andere:
• Tips voor automobilisten.
• Opfriscursussen verkeersregels.
• Broemdagen.
• Verkeersquiz (online).
Blijf Veilig Mobiel: auto


Veilig mobiel: Fiets

Veilig mobiel: VVN cursus “Fietsen zonder zorgen”
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
 Eigen fiets aanpassen / aangepaste fiets / alternatief
• 
Meer informatie: “blijf veilig mobiel: fiets”
                                                                                                                                                                                                                                  

fietsen zonder zorgen

Veilig mobiel: VVN  cursus “fietsen zonder zorgen”

“Fietsen zonder zorgen” is een programma van Veilig Verkeer Nederland, opgezet voor (seniore) fietsers die nog lang op een veilige manier aan het verkeer deel willen nemen. Het is laagdrempelig en dus voor iedereen. De cursus “Fietsen zonder zorgen” kan ook onzekerheden wegnemen als u langere tijd niet meer gefietst heeft.

De cursus biedt onder andere:
• Informatie over nieuwe verkeersregels.
• Informatie over nieuwe verschijnselen in het hedendaagse (drukke) verkeer.
• De mogelijkheid om uw fietsvaardigheden onder de loep te nemen.
• Technische fietscontrole.
• Rijden fietsparcours.
• Indien gewenst een ogen-, oren- en reactietest.

De fietscursussen worden door de afdeling Veilig Verkeer in uw gemeente georganiseerd.
VVN, regionale steunpunten

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015:
Eigen fiets aanpassen / aangepaste fiets / alternatief

Heeft u een beperking waardoor u niet meer kunt fietsen, dan is het wellicht mogelijk dat u met een aanpassing of een aangepaste fiets nog wel in staat bent om te fietsen. Er zijn allerlei hulpmiddelen voor fietsen zoals bv. een stokhouder, rugsteunen, armsteunen en balanspedalen. Er zijn ook aangepaste fietsen, de elektrische fiets en de driewiel fiets zijn daar de bekendste van.

VOORDAT u zelf overgaat tot aanpassingen aan de fiets of een aangepaste fiets koopt, is het verstandig om eerst te onderzoeken of u wellicht in aanmerking komt voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning die uitgevoerd wordt door de gemeenten. Een gemeente zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.
Misverstanden-wmo-2015

Keuken tafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een aanpassing aan uw fiets of een aangepaste fiets zal er een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van de Wmo. U kunt telefonisch een afspraak maken. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis gevoerd worden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen bij de gemeente of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk,  kosteloos enlaagdrempelig moet zijn. Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige Ouderenadviseurs van de KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide ouderenbonden.Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van vrijwillige ouderenadviseurs zijn:
• Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• langer zelfstandig blijven wonen
• preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel.  Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
WMO voorbereiden gesprek

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage
De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK
CAK
Als u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht.
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Meer informatie:”blijf veilig mobiel: fiets”

De overheid heeft, samen met een aantal andere organisaties, de website “Blijf veilig mobiel” ontwikkeld. Op de website staat informatie over hoe u zo veilig mogelijk aan het verkeer kunt blijven deelnemen.
Onderwerpen zijn onder andere:
• Normale fiets en hulpmiddelen
• e-bike
• driewielfiets (introductiefilmpje)
Blijf veilig mobiel: fiets  

 


Veilig mobiel: Scootmobiel

 Scootmobiel: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wmo keukentafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo
Veilig mobiel: Scootmobiel cursus
Veilig mobiel: Rijwijzer 

Veilig mobiel: scootmobielScootmobiel: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

De gemeenten geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderdeel van deze wet is vervoer. Een scootmobiel is een voorziening die valt onder de Wmo. Om voor een scootmobiel in aanmerking te komen moet u behoren tot de doelgroep en voldoen aan de algemene voorwaarden voor een vervoersvoorziening. Daarnaast kan een gemeente zelf nog aanvullende voorwaarden stellen en zal doorgaans onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is.

 

Regelhulp.nl (scootmobiel of alternatief)
Als u nog niet weet of een scootmobiel iets voor u is of dat er wellicht alternatieven zijn dan kan Regelhulp.nl uitkomst bieden. Regelhulp.nl is een website van de overheid. Is uw gemeente aangesloten bij regelhulp.nl dan kunt u via deze website direct contact leggen met uw gemeente.
Regelhulp.nl 

WMO keukentafelgesprek met medewerk(st)er van de Wmo 2015

Om te bepalen of u in aanmerking kunt komen voor een scootmobiel zal er eerst een gesprek plaatsvinden met een medewerk(st)er van de Wmo. U kunt telefonisch contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Er zal een datum geprikt worden voor een keukentafel gesprek. Dit gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op het gemeentehuis.
Als u behoefte heeft aan ondersteuning tijdens zo’n gesprek dan kunt u een familielid, vriend(in) of buren inschakelen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Een andere optie is cliëntondersteuning aanvragen of een vrijwillige ouderenadviseur inschakelen.
Misverstanden-wmo-2015

Cliëntondersteuning via de gemeente
Vanaf 1 januari 2015 valt cliëntondersteuning onder de Wmo en is daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de Wmo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vastgelegd. De ondersteuning die u mag verwachten bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden en richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. In de wet staat tevens dat deze vorm van ondersteuning onafhankelijk, kosteloos en laagdrempelig moet zijn.
Het belang van de cliënt is altijd het uitgangspunt en er moet altijd een beroep gedaan kunnen worden op een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Cliëntondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs
Vrijwillige ouderenadviseurs van de ouderenbonden KBO en PCOB doen vrijwilligerswerk voor alle ouderen, ongeacht of iemand wel of niet lid is van één van beide bonden. Ouderenadviseurs zijn onafhankelijk en de diensten zijn gratis. De voornaamste taken van ouderenadviseurs zijn:
Ondersteuning bij keukentafelgesprekken
• Ondersteuning behoud van eigen regie
• Langer zelfstandig blijven wonen
• Preventief huisbezoek bij mensen achter de voordeur
Op de website van uw gemeente staat waarschijnlijk een artikel over ouderenadviseurs en de contactgegevens. Is dit niet het geval dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.

Voorbereiden gesprek met medewerker Wmo-loket
Hebt u een afspraak geregeld met een medewerker van het Wmo-loket dan is het verstandig dit gesprek goed voor te bereiden. De brochure “Kanteling Wmo, iedereen doet mee” is een prima hulpmiddel. Naast informatie staan er vragen in die u eventueel gesteld kunnen worden.
WMO-voorbereiden gesprek

Eigen bijdrage, geen inkomensgrens en geen besparingsbijdrage
De gemeente bepaalt zelf of zij een eigen bijdrage vragen voor een hulpmiddel of voorziening. Wordt er een eigen bijdrage gevraagd dan loopt dit via het CAK.
CAK
Als u een beroep doet op de Wmo, dan mag de gemeente geen inkomensgrens hanteren en geen besparingsbijdrage opleggen. Ga voor meer informatie naar de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht
Juridisch Steunpunt Regelrecht

Gemeente blijft in gebreke
De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedures. Gedragscodes beschrijven hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken. Als de overheid te laat een besluit neemt, hebben burgers in sommige gevallen recht op een dwangsom. Ook als het gaat om aanvragen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u, bij (veel) te trage besluitvorming, een formulier ingebrekestelling invullen en naar uw gemeente sturen. Op de website van de overheid staat naast andere relevante informatie ook informatie over wat er wordt verstaan onder te trage besluitvorming. Tevens kunt u het formulier ingebrekestelling downloaden.
Wet dwangsom 

Veilig mobiel: Scootmobiel cursus

Er zijn in Nederland meer dan 100.000 mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Van deze groep voelt ongeveer 30% zich vaak onzeker. Vooral obstakels en het drukke verkeer dragen bij aan dit gevoel. Veel onzekerheid kan weggenomen worden door een cursus scootmobiel van Veilig Verkeer Nederland te volgen.

Het volgen van een cursus is niet verplicht, hoewel Veilig Verkeer Nederland het graag anders zou zien. Er gebeuren nogal wat ongelukken met een scootmobiel die wellicht voorkomen hadden kunnen worden als er bij uitgifte van een scootmobiel een basistraining gevolgd kan/moet worden.


De scootmobiel cursussen worden per gemeente door afdelingen van Veilig Verkeer Nederland georganiseerd.  Neem contact op met het regionale steunpunt in uw regio voor meer informatie.
VVN, regionale steunpunten
Blijf veilig mobiel: scootmobiel

Veilig mobiel: Rijwijzer

Rijwijzer is het eerste boek waarin de theorie voor bestuurders van een scootmobiel en gehandicaptenvoertuigen met motor duidelijk beschreven staat. In het boek worden begrippen, verkeersregels en verkeerstekens besproken, voorzien van illustraties en tekeningen.
Rijwijzer.


Taxi vervoer voor ouderen

Taxivervoer voor ouderen
 Vervoer ziektekostenverzekeraar
• Regiotaxi ook wel deeltaxi of Wmo-vervoer genoemd
Valys 

taxivervoer voor ouderen

Taxivervoer voor ouderen

Als u, vanwege een beperking, niet in staat bent om met eigen vervoer of openbaar vervoer te reizen dan kunt u, binnen uw regio, gebruik maken maken van de Regiotaxi. Voor reizen buiten uw regio kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Valyspas.

Regiotaxi, ook wel deeltaxi of Wmo-vervoer genoemd

De regiotaxi is openbaar vervoer op afroep. U reist ermee van deur tot deur. Ook komen de regio-taxi’s op bestemmingen waar het regulier openbaar vervoer niet komt. De prijs van de regiotaxi ligt tussen het openbaar vervoer en de gewone taxi in.

Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi, dus ook mensen die aangepast vervoer nodig hebben. Regiotaxi wordt vaak gecombineerd met Wmo-vervoer.

Als u gebruik maakt van de regiotaxi dan betaalt u een tarief per zone. Heeft u een Wmo-pas van uw gemeente, dan kan het zijn dat u korting krijgt op de ritprijs. Voor het aanvragen van een Wmo-pas kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
De regiotaxi werkt niet met een dienstregeling of vaste haltes, maar rijdt op basis van aanmeldingen. Omdat het gaat om collectief vervoer worden de ritten van verschillende reizigers vaak gecombineerd. De omrijtijd voor combinatieritten is maximaal een half uur.

Afspraken regiotaxivervoer:

• De regiotaxi is elke dag beschikbaar vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.
• U belt minimaal 1 uur van te voren om het afhaaltijdstip en de eventuele aankomsttijd af te spreken.
• Wilt u een gegarandeerde aankomsttijd, dan belt u minimaal 2 uur van te voren.
• Ritten waarbij de reiziger op tijd moet komen hebben voorrang.
• U wordt voor de deur opgehaald.
• Als u dat wilt helpt de chauffeur u bij het instappen.
• U wordt opgehaald binnen 15 minuten vóór en 15 minuten ná het afgesproken ophaaltijdstip.
• U wordt altijd, minimaal 5 minuten voor de aankomst van de regiotaxi bij de voordeur, gebeld.
• Meerdere klanten kunnen mee, omrijden vanwege andere passagiers mag hooguit een half uur duren.
• U bepaald zelf wanneer u weer wordt opgehaald voor de terugrit.

Er staat geen overzicht regiotaxi’s in Nederland op het internet. Voor informatie over de regiotaxi bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.
Gemeente A – Z

Vervoer ziektekostenverzekeraar

Het Wmo-vervoer is vooral bedoeld voor de sociale contacten.
Heeft u een rolstoeltaxi nodig of gaat u naar het ziekenhuis voor nierdialyse, chemokuren of bestralingen dan bent u aangewezen op  vervoer via uw ziektekostenverzekeraar. Kijk uw polis na met welke vervoerder uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten.
Meer over zittend ziekenvervoer

Valys taxivervoer (vervoer buiten uw regio)

Valys is taxivervoer voor ouderen met een beperking en mensen met een chronische ziekte of handicap. Omdat het openbaar vervoer nog niet overal voldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking is er de Valyspas. U hebt een Valyspas nodig om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Valyspas aanvragen
U komt in aanmerking voor de Valyspas als u in het bezit bent van één van de volgende documenten:
• Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een regiotaxipas).
• Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel.
• Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente.
• Een OV-begeleiderskaart.

Valyspas gebruiken
U kunt de Valyspas gebruiken voor sociaal-recreatieve uitstapjes die verder weg zijn dan 5 openbaar vervoer zones gerekend vanaf uw woonadres.

Website Valys
Op de website Valys staat uitgebreide en duidelijke informatie over onder andere de algemene voorwaarden, de kosten,persoonlijk kilometerbudget, hoog persoonlijk kilometerbudget, de tarieven, de vervoerder en contactgegevens.
Valys


NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking

NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking
 Nederlandse Spoorwegen, hulp en ondersteuning

• Schiphol, hulp en ondersteuning
•  Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers vastgesteld door de Europese Unie

 

NS en Schipho, reizen met een functiebeperking

NS en Schiphol, reizen met een functiebeperking

Als u een functiebeperking heeft door ouderdom of ziekte dan kan het soms lastig zijn om te reizen. Om die reden bieden zowel de NS als Schiphol diensten aan om het reizen per trein of vliegtuig toch mogelijk te maken.

NS, hulp en ondersteuning

De NS heeft een aantal diensten die het reizen per trein voor mensen met beperkingen kan vergemakkelijken.
De diensten hebben betrekking op:
• Het voorbereiden van de reis.
• Extra voorzieningen in trein en op het station.
• Makkelijk naar het station.
• Hulp onderweg.
• Begeleiding (OV- begeleiderkaart).

Op de website van de NS staat uitgebreide informatie.
Nederlandse Spoorwegen

Schiphol, hulp en ondersteuning

Als u een vliegreis gaat maken en u hebt hulp nodig op Schiphol dan kunt u dit aangeven als u een ticket boekt. In principe regelen de luchtvaartmaatschappijen dat u de nodige hulp en ondersteuning krijgt. Op Schiphol wordt deze dienst uitgevoerd door Axxicom Airport Caddy. Op de website van Axxicom staat vermeld wanneer u voor assistentie in aanmerking komt. Tevens staat op de website hoe u een aanvraag in kunt dienen. Informeer van tevoren of u ook ondersteuning kunt krijgen op het vliegveld van aankomst.
Axxicom

Rechten voor gehandicapte vliegtuig- en treinpassagiers vastgesteld door de Europese Unie

Voor een overzicht van uw rechten, klik op deze link.

 

 

 

 


Zittend ziekenvervoer

zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer

 

 

 

De overheid heeft regels vastgesteld voor zittend ziekenvervoer.
U kunt een vergoeding krijgen als u:

  • Een nierdialyse in een ziekenhuis of dialysecentrum krijgt;
  • Een kwaadaardige aandoening hebt en daarvoor chemotherapie of radiotherapie krijgt;
  • zich uitsluitend per rolstoel kunt verplaatsen;
  • niet alleen kunt reizen, omdat u een visuele handicap hebt (gezichtsscherpte van 0,3 of minder aan beide ogen met correctie;
  • Door een ziekte of aandoening voor lange tijd vervoer nodig hebt.Vindt u dat u om een andere (medische reden) zittend ziekenvervoer nodig heeft, neem dan contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
    Uitgebreide informatie over ziekenvervoer
    Overzicht Ziektekostenverzekeraars

 

Het programma Radar over zittend ziekenvervoer en immuuntherapie

Op zaterdag 22 April j.l. heeft Radar een artikel geplaatst over zittend ziekenvervoer wat niet vergoed wordt als het gaat om
immuuntherapie.
Het artikel van Radar kunt u hier lezen. 

 

Nieuws: VGZ en ziekenvervoer bij immuuntherapie:

Inmiddels is bekend geworden dat VGZ ziekenvervoer bij immuuntherapie gaat vergoeden. VGZ- verzekerden kunnen contact opnemen met VGZ  om met terugwerkende kracht de gemaakte reiskosten vanaf 1 Januari 2017 de reiskosten terug te vragen.
Hopelijk volgen de andere zorgverzekeraars het voorbeeld van VGZ.
Voor meer informatie klik hier.

 

 

 

 


twitterbutton.nl