Taxi vervoer voor ouderen

Taxivervoer voor ouderen
 Vervoer ziektekostenverzekeraar
• Regiotaxi ook wel deeltaxi of Wmo-vervoer genoemd
Valys 

taxivervoer voor ouderen

Taxivervoer voor ouderen

Als u, vanwege een beperking, niet in staat bent om met eigen vervoer of openbaar vervoer te reizen dan kunt u, binnen uw regio, gebruik maken maken van de Regiotaxi. Voor reizen buiten uw regio kunt u wellicht in aanmerking komen voor de Valyspas.

Regiotaxi, ook wel deeltaxi of Wmo-vervoer genoemd

De regiotaxi is openbaar vervoer op afroep. U reist ermee van deur tot deur. Ook komen de regio-taxi’s op bestemmingen waar het regulier openbaar vervoer niet komt. De prijs van de regiotaxi ligt tussen het openbaar vervoer en de gewone taxi in.

Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi, dus ook mensen die aangepast vervoer nodig hebben. Regiotaxi wordt vaak gecombineerd met Wmo-vervoer.

Als u gebruik maakt van de regiotaxi dan betaalt u een tarief per zone. Heeft u een Wmo-pas van uw gemeente, dan kan het zijn dat u korting krijgt op de ritprijs. Voor het aanvragen van een Wmo-pas kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.
De regiotaxi werkt niet met een dienstregeling of vaste haltes, maar rijdt op basis van aanmeldingen. Omdat het gaat om collectief vervoer worden de ritten van verschillende reizigers vaak gecombineerd. De omrijtijd voor combinatieritten is maximaal een half uur.

Afspraken regiotaxivervoer:

• De regiotaxi is elke dag beschikbaar vanaf 07.00 uur tot 24.00 uur.
• U belt minimaal 1 uur van te voren om het afhaaltijdstip en de eventuele aankomsttijd af te spreken.
• Wilt u een gegarandeerde aankomsttijd, dan belt u minimaal 2 uur van te voren.
• Ritten waarbij de reiziger op tijd moet komen hebben voorrang.
• U wordt voor de deur opgehaald.
• Als u dat wilt helpt de chauffeur u bij het instappen.
• U wordt opgehaald binnen 15 minuten vóór en 15 minuten ná het afgesproken ophaaltijdstip.
• U wordt altijd, minimaal 5 minuten voor de aankomst van de regiotaxi bij de voordeur, gebeld.
• Meerdere klanten kunnen mee, omrijden vanwege andere passagiers mag hooguit een half uur duren.
• U bepaald zelf wanneer u weer wordt opgehaald voor de terugrit.

Er staat geen overzicht regiotaxi’s in Nederland op het internet. Voor informatie over de regiotaxi bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente.
Gemeente A – Z

Vervoer ziektekostenverzekeraar

Het Wmo-vervoer is vooral bedoeld voor de sociale contacten.
Heeft u een rolstoeltaxi nodig of gaat u naar het ziekenhuis voor nierdialyse, chemokuren of bestralingen dan bent u aangewezen op  vervoer via uw ziektekostenverzekeraar. Kijk uw polis na met welke vervoerder uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten.
Meer over zittend ziekenvervoer

Valys taxivervoer (vervoer buiten uw regio)

Valys is taxivervoer voor ouderen met een beperking en mensen met een chronische ziekte of handicap. Omdat het openbaar vervoer nog niet overal voldoende toegankelijk is voor mensen met een beperking is er de Valyspas. U hebt een Valyspas nodig om gebruik te kunnen maken van deze regeling.

Valyspas aanvragen
U komt in aanmerking voor de Valyspas als u in het bezit bent van één van de volgende documenten:
• Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een regiotaxipas).
• Bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel.
• Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente.
• Een OV-begeleiderskaart.

Valyspas gebruiken
U kunt de Valyspas gebruiken voor sociaal-recreatieve uitstapjes die verder weg zijn dan 5 openbaar vervoer zones gerekend vanaf uw woonadres.

Website Valys
Op de website Valys staat uitgebreide en duidelijke informatie over onder andere de algemene voorwaarden, de kosten,persoonlijk kilometerbudget, hoog persoonlijk kilometerbudget, de tarieven, de vervoerder en contactgegevens.
Valys

twitterbutton.nl