Dwang in de zorg (BOPZ) en complexe zorgvragen (CCE)

Dwang in de zorg (BOPZ) en Complexe zorgvragen (CCE)

• Dwang in de zorg, Wet BOPZ overzichtelijk weergegeven
• Klachten
• Ondersteuning bij complexe zorgvragen (CCE) 

BOPZDwang in de zorg; Wet BOPZ overzichtelijk weergegeven

Onder de huidige Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen) vallen 3 groepen patiënten;
• Psychiatrische patiënten
• Verstandelijk gehandicapten
• Mensen die leiden aan dementie

 

 

De Wet BOPZ werd ervaren als ingewikkeld en versnipperd. Daarbij was de informatievoorziening zwaar onvoldoende. Dwang in de zorg is voor alle betrokkenen vaak een emotioneel gebeuren en roept doorgaans veel vragen op.

Om de Wet BOPZ toegankelijker te maken voor patiënten, familie en zorgverleners heeft de overheid de Wet BOPZ schematisch weergegeven op een website (Informatieunt dwang in de zorg).
De website geeft heldere antwoorden op vragen die bij de verschillende doelgroepen leven. Ondanks het feit dat deze website bestaat uit ongeveer 4000 pagina’s heeft dit geen afbreuk gedaan aan de toegankelijkheid en duidelijkheid. Onderaan elke antwoordpagina van de website “dwang in de zorg” staan contactgegevens vermeld, voor het geval de website u niet de informatie geeft die u nodig heeft.
Informatiepunt dwang in de zorg (BOPZ)

Klachten

Heeft u een klacht die verband houdt met dwang in de zorg, bekijk dan even de folder “Klacht over de zorg” van de Nederlands Patiënten en Consumenten Federatie NPCF.
Klacht over de zorg

Ondersteuning bij complexe zorgvragen (CCE)

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. Onder een bijzondere zorgvraag wordt verstaan: de problemen van een patiënt zijn zo complex dat de eigen zorgverleners deze niet meer kunnen oplossen. De kwaliteit van leven is dan ernstig in het geding. Het CCE doet consultaties in alle sectoren van langdurige zorg en maakt daarvoor gebruik van een uitgebreid netwerk van externe consulenten. Het CCE is er voor cliënten, naasten en professionals en werkt vanuit 5 regio’s en een landelijk bureau.
CCE


twitterbutton.nl