Privacybeleid

Privacy beleid Ouderenwegwijs.nl

Artikel 1 – Algemeen

 1. Dit privacy beleid geeft het beleid weer ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruikers / bezoekers van de website: www.ouderenwegwijs.nl.
 2. Ouderenwegwijs.nl heeft onder andere uw naam, adresgegevens en e-mailadres nodig om uw account aan te kunnen maken.

Artikel 2 – Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Ouderenwegwijs.nl slaat uw persoonsgegevens op, wanneer u een account aanmaakt op onze website. De persoonsgegevens worden gebruikt voor uw account informatie.
 2. Wanneer u zich tot Ouderenwegwijs.nl wendt met een verzoek tot informatie, dan zal Ouderenwegwijs.nl de persoonsgegevens verwerken om aan dit verzoek te voldoen.
 3. Met expliciete toestemming van u, gebruikt Ouderenwegwijs.nl uw persoonsgegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

Artikel 3 – Doorgifte aan derden

 1. Ouderenwegwijs.nl zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening aan u. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
 2. Daarnaast is Ouderenwegwijs.nl bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde krachtens dit privacy beleid. Ouderenwegwijs.nl sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg voor de geheimhouding en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Artikel 4 – Cookies

 1. Ouderenwegwijs.nl maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. Ouderenwegwijs.nl gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van u te onthouden.
 3. Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ouderenwegwijs.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ouderenwegwijs.nl heeft hier geen invloed op. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google, verwijzen wij u door naar de website van Google.
 4. u kunt zelf de browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de website geen cookies worden ontvangen.

Artikel 5 – Social Media

 1. Op de website zijn knoppen geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels Twitter, Facebook, Google + en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Twitter, Facebook, Google+ en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
 2. Leest u de privacyverklaringen van bovengenoemde Social Mediaplatforms (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens kunnen doen die zij met deze code hebben verkregen.

Artikel 6 – Wijziging / verwijdering van persoonsgegevens

 1. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens te eisen,overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Wanneer u de rechten als bedoelt in het vorig lid wil uitoefenen, wanneer u vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient u contact op te nemen met Ouderenwegwijs.nl via info@ouderenwegwijs.nl.

Artikel 7 – Bezwaartermijn

 1. Ouderenwegwijs.nl slaat de persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na uw laatste bezoek op onze website.
 2. Ouderenwegwijs.nl is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het vorig lid, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.

Artikel 8 – Beveiliging

 1. Ouderenwegwijs.nl zal uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een account aanmaakt of op uw account inlogt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 9 – Wijzigingen in het privacybeleid

 1. Ouderenwegwijs.nl heeft het recht dit privacybeleid te wijzigen
 2. Indien Ouderenwegwijs.nl mocht besluiten het privacy beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid. Ouderenwegwijs.nl zal u gedurende een periode van drie maanden met een vermelding op de website op de hoogte brengen van deze wijziging.