Ouderenzorg in de toekomst

Ouderenzorg in de toekomst:

 

Het nieuwe ouder worden

Het Nieuwe Ouder Worden is een campagne van Actiz en organiseert in 2014 een serie evenementen over de toekomst van de ouderenzorg. In Nederland stijgen de kosten van de ouderenzorg het snelst van Europa. Door vergrijzing en technologische ontwikkelingen, maar ook omdat de ouderenzorg nergens zo geïnstitutionaliseerd is als in ons land. In andere landen is veel meer zorg in handen van vrienden en familie. Tegelijkertijd zien we de opkomst van een Nieuwe Oudere: langer gezond, actiever en zelfstandiger dan vroeger. Volop kansen dus om de ouderenzorg anders te organiseren.

Wat kun je nog van de overheid en van zorgorganisaties verwachten? Wat mogen overheid en zorgorganisaties van de mensen zelf verwachten? Meer zelf doen, zelfredzaam zijn, andere hulp inschakelen, het zijn belangrijke thema’s voor discussie.

Het vitaaljournaal maakt onderdeel uit van de discussie. Bijzonder interessant omdat niet alleen professionals aan bod komen, maar ook de mening van de burger gevraagd wordt.

Vitaaljournaal

 

 

twitterbutton.nl