Kortdurend verblijf in een zorginstelling

Kortdurend verblijf in een zorginstelling

• Kortdurend verblijf in een zorginstelling
• Vormen van kortdurend verblijf
• Indicatie kortdurend verblijf / Pgb of zorg in natura
• Indicatie spoedzorg / crisisopvang
• 
Zorg zoeken: Zorgkantoor / Respijtwijzer

ZorginstellingKortdurend verblijf in een zorginstelling

Bij kortdurend verblijf  logeert u maximaal 3 etmalen per week in een instelling, bijvoorbeeld verpleeghuis of verzorgingshuis. U komt hiervoor alleen in aanmerking als u permanent toezicht nodig heeft. Het doel van kortdurend verblijf in een zorginstelling is om degene die u gewoonlijk thuis verzorgt, te ontlasten.

Kortdurend verblijf is bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, omdat ze anders niet op tijd zorg krijgen.
U kunt in aanmerking komen voor kortdurend verblijf als:
u een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking heeft of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap;
• 
u gezien uw zorgbehoefte bent aangewezen op zorg met permanent toezicht (maximaal 3 etmalen per week);
• het noodzakelijk is om de persoon die (mantel)zorg levert ontlast moet worden.

Vormen van kortdurend verblijf

Voor dezelfde vormen van kortdurend verblijf worden vaak verschillende benamingen gehanteerd. Ook kan het zijn dat zorginstellingen nog andere vormen van kortdurend verblijf aanbieden. Onderstaande opsomming geeft een goed beeld van het aanbod, maar is naar alle waarschijnlijkheid niet compleet.

Dagverzorging
Dagverzorging is een professionele dagopvang voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar door fysieke of psychische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- en maatschappelijk verkeer. Dagverzorging is aanvullend op mantelzorg en thuishulp. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, zinvolle dagbesteding en is er op gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. De doelgroep voor dagverzorging zijn ouderen die onder andere beperkt zijn in sociale redzaamheid, het vormgeven aan het eigen leven, lichamelijk beperkt zijn waardoor de mobiliteit erg is afgenomen en/of gebukt gaan onder psychische klachten als geheugenstoornissen. Ook als er sprake is van probleemgedrag, waardoor de mantelzorger te zwaar wordt belast, kan dagverzorging uitkomst bieden.

Dagbehandeling
Dagbehandeling is ook een aanvulling op de zorg thuis. Er zijn twee vormen van dagbehandeling, te weten:
• Lichamelijke dagbehandeling, bijvoorbeeld voor revalidatie en/of  ondersteuning bij het omgaan met een beperking.
• Psychogeriatrische dagbehandeling voor intensieve begeleiding en ondersteuning.
Vaak beschikken de afdelingen dagbehandeling over fysiotherapeuten, logopedisten en andere professionals die bij kunnen dragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Respijtzorg / logeeropvang
Met respijtzorg wordt bedoeld dat degene die gebruikelijke zorg moet leveren daartoe niet in staat is bijvoorbeeld wegens (dreigende) overbelasting. Er is een speciale website voor respijtzorg en logeeropvang. Op deze website staat informatie en wordt aangegeven welke zorginstellingen in Nederland deze vorm van zorg  onder meer leveren.
Respijtwijzer.

Intervalopname
Een intervalopname houdt in dat degene zie zorg behoeft afwisselend thuis en in een zorginstelling verblijft. De vaste verzorger thuis heeft dan de mogelijkheid om uit te rusten.

Nachtopvang
Het komt voor dat iemand ’s nachts niet thuis kan blijven bijvoorbeeld vanwege angst om ’s nachts alleen thuis te zijn of de verzorging die ’s nachts nodig is kan thuis niet gegeven worden. Nachtopvang kan ook nodig zijn als de mantelzorger ’s nachts te weinig rust krijgt omdat de zorg gedurende de nacht (te) zwaar is.

Tijdelijke opvang
Iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen, bijvoorbeeld herstelperiode na ziekenhuisopname, kan voor een bepaalde periode in een zorginstelling verblijven.

Indicatie kortdurend verblijf / Pgb of zorg in natura

De wijze waarop kortdurend verblijf geregeld kan worden  kunt u nalezen op de website regelhulp van de overheid.
Regelhulp

Als uw huisarts of specialist van mening is dat dagverzorging, dagbehandeling of een vorm van kortdurend verblijf wenselijk is dan kan hij/zij u doorverwijzen naar een (zorg)instelling die de gewenste vorm van verblijf en/of zorg aanbiedt. U kunt  ook uw huisarts, een medewerker van uw  thuiszorgorganisatie of een medewerker van de betreffende zorginstelling vragen of zij u willen helpen bij de aanvraag.

Indicatie spoedzorg/crisisopvang

Als er plotseling een verslechtering van de gezondheidstoestand ontstaat van degene die verzorgd wordt of  de mantelzorger valt bijvoorbeeld plotseling uit, dan kunt u wellicht een beroep doen op spoedzorg/crisisopvang. De huisarts, de thuiszorgorganisatie of een zorginstelling die de zorg gaat leveren kan de indicatie voor spoedzorg aanvragen bij het CIZ.

Zorg zoeken: Zorgkantoor / de Respijtwijzer

Heeft u kortdurend verblijf nodig en wilt u weten welke instellingen bij u in de buurt deze vorm van zorg verlenen dan kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. In elke regio is een Zorgkantoor. Zij kunnen u meer informatie geven over de zorg in uw regio, met welke instellingen contracten zijn afgesloten, zorg in natura en het Pgb. Als u op regelhulp.nl uw postcode invoert krijgt u de contactgegevens van het zorgkantoor in uw regio.
Contactgegevens Zorgkantoren
U kunt ook de Respijtwijzer raadplegen. Dit is een website waarop zorginstellingen kunnen aangeven welke vormen van kortdurend verblijf zij leveren. Via de zorginstelling of het Zorgkantoor in uw regio kunt u nagaan of de instelling een contract heeft met het betreffende Zorgkantoor.
De Respijtwijzer

 


twitterbutton.nl