Zorghotels

Zorghotel (herstellingsoord)

• Wat is een Zorghotel en de doelgroepen
• Wel of geen vergoeding kosten zorg en verblijf
• Zorghotels in Nederland (klik op leveranciers voor een overzicht van zorghotels in Nederland)

ZorghotelWat is een Zorghotel en de doelgroepen

In het onderzoek “zorghotel-zonder zorgen verzorgd” (in opdracht van Aedes-Arcares) is er sprake van een zorghotel als deze aan de volgende kenmerken voldoet:

Tijdelijk verblijf in een hotelachtige setting wat inhoudt een servicegerichte organisatie met mogelijkheid van 24-uurs zorg- en dienstverlening, beschikbaar voor een brede doelgroep.


In Nederland zijn diverse soorten zorghotels, zoals:

  • Zorghotels in of in de nabijheid van een ziekenhuis;
  • Zorghotels in of in de nabijheid van een zorginstelling (verzorgingshuis en/of verpleeghuis);
  • Zorghotels voor vakanties met zorg.

 

Doelgroepen zijn:

  • Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis, maar die nog niet naar huis kunnen omdat zij nog medische nazorg nodig hebben waarbij de medische zorg direct in de nabijheid moet zijn.
  • Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar met behoefte aan een lichtere vorm van nazorg en waarbij de medische zorg niet direct in de nabijheid hoeft te zijn. Feitelijk zouden deze mensen alweer naar huis kunnen, maar men kiest ervoor tijdelijk ergens te logeren bijvoorbeeld omdat men eerst nog wil aansterken of omdat de thuissituatie niet voldoende is toegerust om de zorgvraag op te vangen. Het gaat om thuisverplaatste zorg: de cliënt kan nog niet naar huis.
  • Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen blijven vanwege hun zorgvraag (er is behoefte aan 24-uurs zorg en dienstverlening). De vraag naar logeermogelijkheden met zorg kan ontstaan doordat de mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt of doordat de zorgvraag tijdelijk intensiever is en thuis niet kan worden opgevangen.
  • Mensen die tijdens een vakantie aangewezen zijn op een aangepaste omgeving en beschikbaarheid van zorg.

(bron:rapport van Bolcheri.o.v. aedis arcares)

Wel of geen vergoeding kosten zorg en verblijf

Wel of geen vergoeding voor zorg en verblijf in een zorghotel is afhankelijk van een aantal factoren. Het is verstandig om van tevoren informatie in te winnen. Als u na een ziekenhuisopname verder wilt herstellen in een zorghotel dan kan de transferverpleegkundige in het ziekenhuis u voorzien van de nodige informatie en u verder helpen. Als u vanuit een thuissituatie tijdelijk naar een zorghotel wil, kan de zorgadviseur van uw ziektekostenverzekeraar u informeren en adviseren. De zorgadviseur kan u ook vertellen met welke zorghotels uw ziektekostenverzekeraar contracten heeft afgesloten. Dit geldt ook voor mensen die voor een vakantie aangewezen zijn op een zorghotel.
Op de website zorgverzekeringwijzer.nl kunt u makkelijk nagaan of u eventueel voor een vergoeding in aanmerking kunt komen.
zorgverzekeringwijzer

Zorghotels in Nederland

Voor een overzicht van zorghotels in Nederland klik op LEVERANCIERS in de rechterkolom op deze pagina.


twitterbutton.nl