Vilans hulpmiddelenwijzer

Vilans hulpmiddelenwijzer

Vilans hulpmiddelenwijzer

Hulpmiddelen

Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen op de markt, die het leven van velen een stuk gemakkelijker kunnen maken. In de Vilans hulpmiddelenwijzer staan meer dan 10.000 hulpmiddelen, handige producten en domotica. Aangezien er zoveel hulpmiddelen op de markt zijn is het vaak niet duidelijk welk product past bij uw situatie en welke alternatieven er zijn.

 

De Vilans hulpmiddelenwijzer biedt:

• De mogelijkheid om van probleem naar oplossing te gaan;
• Onafhankelijke informatie;
• Informatie over de richtprijs;
• Informatie over de leverancier;
• Informatie over een eventuele vergoeding

Op een simpele manier kunt u zien welke hulpmiddelen passen bij uw situatie. Tevens wordt er informatie gegeven of de hulpmiddelen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de ziektekostenverzekeraar of anderszins.

Let op: voordat u overgaat tot het kopen van een hulpmiddel, neem eerst contact op met de instantie die eventueel een vergoeding zou kunnen geven. Het kan zijn dat de betreffende instantie het hulpmiddel in “natura” geeft, of dat de instantie contracten heeft afgesloten met bepaalde leveranciers.
Vilans hulpmiddelenwijzer

Technologie bij dementie thuis

Naast de hulpmiddelenwijzer heeft Vilans nu ook een duidelijk overzicht gemaakt waarin wordt aangegeven in welke fase van de dementie bepaalde ondersteunende technologie gebruikt zou kunnen worden. Tevens wordt er een toelichting gegeven van de gebruikte technologie.
Overzicht technologie-hulpmiddel-dementie


twitterbutton.nl