Regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar hulpmiddelen, zorg en/of ondersteuning. De website bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere:
• Gemeenten,
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ),
• Centraal Administratie Kantoor (CAK),
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Regelhulp.nl is er voor onder andere;
Mensen met beperkingen of chronische ziekten
 Ouderen
Mantelzorger
 Zorgprofessionals

Regelhulp.nl gebruiken
De persoonlijke situatie van mensen is het uitgangspunt, iedereen zoekt vanuit een andere invalshoek. Daarom heeft regelhulp.nl twee hoofdingangen.
• Via “Mijn situatie” kan men de situatie en hulpvraag in kaart brengen en zicht krijgen op mogelijke oplossingen.
• De ingang “Informatie” geeft een overzicht van herkenbare onderwerpen over een beperking, gebeurtenis of levensfase.

Regelhulp.nl geeft suggesties voor vier soorten oplossingen
• Advies over hoe u een probleem kunt oplossen.
• Hulp uit de eigen omgeving organiseren.
• Voorzieningen van de overheid, gemeenten en diverse andere organisaties.
• Alternatieve mogelijkheden als u geen indicatie krijgt.

Regelhulp.nl verwijst naar de juiste instanties
Voor een aantal oplossingen kunt u via de website digitaal formulieren invullen en verzenden. Ook kunt u contact leggen met de gemeente, CIZ, UWV of andere organisaties. Voor iedere voorziening gelden voorwaarden. Voordat u een formulier invult, kunt u op Regelhulp.nl globaal toetsen of u aan de voorwaarden voldoet. De organisatie die de indicatie stelt, behandelt uw verzoek en informeert of u daadwerkelijk recht hebt op de voorziening. Een gemeente kijkt samen met u naar uw hulpvraag en de beste oplossing.
U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op Regelhulp.nl
Regelhulp.nl


twitterbutton.nl