Ouderen- tandarts / Tandarts geriatrie

Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

  • Video: Invloed mondgezondheid op de algemene gezondheid bij (kwetsbare) ouderen
  • Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie
  • Waar vind ik een Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie
  • Vergoeding van behandeling

 

Video: Invloed mondgezondheid op de algemene gezondheid bij (kwetsbare) ouderen.

Uitgebracht door  dr. Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde    


Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

hdmg-logoklein-RGB-72dpi

Een ouderentandarts, ook wel tandarts-geriatrie genoemd, is gespecialiseerd in mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. De doelgroep van de ouderentandarts zijn mensen op hogere leeftijd met een complex ziektebeeld. Het gaat dan vaak om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen.

In een aantal gevallen is dus aangepaste mondzorg nodig die de reguliere tandarts niet altijd kan bieden. Bijvoorbeeld als er sprake is van Parkinson of als de cliënt lijdt aan dementie.

 

In principe voert de ouderentandarts dezelfde taken uit als een reguliere tandarts. Het verschil is dat de ouderentandarts extra vaardigheden en specifieke kennis heeft om deze patiënten optimale mondzorg te bieden, zoals:

  • Kennis op het gebied van mondzorg-problemen kenmerkend voor ouderen;
  • Kennis van de meest voorkomende ziektes bij ouderen, dit in relatie met mondzorg;
  • Affiniteit en ervaring met ouderen en neemt de tijd om oudere patiënten te behandelen;
  • Verdiept zich in de ziektebeelden en medicatiegebruik van de patiënt en let op de mogelijke medisch-tandheelkundige  interactie;
  • Overlegt indien nodig met huisarts en/of medisch specialist;
  • Stelt een mondzorg-plan op waarin zowel de dagelijkse als de professionele mondzorg wordt weergegeven.

Meer informatie over het belang van goede mondgezondheid kunt u vinden op mijn gezondeheidsgids.
Mijn gezondheidsgids

Waar vind ik een Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

Uw tandarts kan u van de nodige informatie voorzien en, indien nodig, u doorverwijzen naar de tandarts-geriatrie.Soms werken deze gespecialiseerde tandartsen bij centra voor bijzondere tandheelkunde. Voor hulp bij u in de buurt kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie.
Gerodontologie / leden

Vergoeding van behandeling

Uw tandarts kan aangeven wat het behandelplan is en de kosten die het meebrengt. Het kan zijn dat bepaalde kosten vergoed kunnen worden vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering. Het is aan te bevelen om met uw tandarts te overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Zorgwijzer tandarts 2017


twitterbutton.nl