Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

• Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis
• Onderzoek                                                                                                              

• Criteria Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis
• Website Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Mensen worden ouder en hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, maar helaas zijn ziekenhuizen vaak niet ingesteld op oudere patiënten. Uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst blijkt dat 1 op de 3 senioren er door een ziekenhuisopname op achteruit gaat.
De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM vonden het dan ook tijd om de ziekenhuizen seniorvriendelijk te maken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan om te komen tot het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn geïnformeerd over het Keurmerk en de kwaliteitscriteria. De ziekenhuizen zijn bezocht door getrainde senior scouts die de toegankelijkheid en inrichting hebben beoordeeld op seniorvriendelijkheid. Alle ziekenhuizen hebben een uitnodiging gekregen om een online vragenlijst in te vullen, waarin gevraagd is naar de organisatie van de zorg voor mensen boven de 70 jaar met meerdere aandoeningen. Onderzoeksbureau Mediquest heeft de Ouderenbonden ondersteunt tijdens het gehele traject van kwaliteitscriteria tot publicatie van de uitgedeelde Keurmerken.

De criteria

De criteria waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis zijn onder andere:

 • Onderzoek op geriatrische problemen (vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen).
 • Beschikbaarheid en inzet geriatrie-team. Geriatrie betekent ouderengeneeskunde.
 • Afgestemde onderzoeken.
 • Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek.
 • Aandacht voor medicatie en voorkomen heropname.
 • Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt.
 • Lichamelijke en sociale participatie ouderen (bv. beweegprogramma’s en activiteitenbegeleiding).
 • Speciale maatregelen op de Spoed Eisende Hulp (SEH)
 • Zorg voor ouderen is speerpunt.
 • Continuïteit van de zorg.
 • Beleid voor begeleiding in laatste levensfase.
 • Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen.
 • Gastvrije ontvangst en inrichting voor ouderen.
 • Bewegwijzering en oriëntatie.
 • Bejegening (bv. vragen wat de patiënt wil, respectvolle betrokkenheid en oprechte belangstelling).
 • Informatie afgestemd op het begripsniveau van de patiënt /  mantelzorger en controleren of de informatie ook begrepen is.
 • Volledig dossiervoering (Elektronisch Patiëntendossier)


Website Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Op 1 oktober 2013 is de website gelanceerd. Op dit moment zijn er al vele ziekenhuizen in Nederland die het Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen hebben gekregen. Van de overige ziekenhuizen is aangegeven wat ze wel en niet doen op het gebied  van seniorvriendelijk beleid.
www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 


twitterbutton.nl