Gezondheid

Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

 • Video: Invloed mondgezondheid op de algemene gezondheid bij (kwetsbare) ouderen
 • Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie
 • Waar vind ik een Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie
 • Vergoeding van behandeling

 

Video: Invloed mondgezondheid op de algemene gezondheid bij (kwetsbare) ouderen.

Uitgebracht door  dr. Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde    


Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

hdmg-logoklein-RGB-72dpi

Een ouderentandarts, ook wel tandarts-geriatrie genoemd, is gespecialiseerd in mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. De doelgroep van de ouderentandarts zijn mensen op hogere leeftijd met een complex ziektebeeld. Het gaat dan vaak om een combinatie van lichamelijke, geestelijke en/of sociale problemen.

In een aantal gevallen is dus aangepaste mondzorg nodig die de reguliere tandarts niet altijd kan bieden. Bijvoorbeeld als er sprake is van Parkinson of als de cliënt lijdt aan dementie.

 

In principe voert de ouderentandarts dezelfde taken uit als een reguliere tandarts. Het verschil is dat de ouderentandarts extra vaardigheden en specifieke kennis heeft om deze patiënten optimale mondzorg te bieden, zoals:

 • Kennis op het gebied van mondzorg-problemen kenmerkend voor ouderen;
 • Kennis van de meest voorkomende ziektes bij ouderen, dit in relatie met mondzorg;
 • Affiniteit en ervaring met ouderen en neemt de tijd om oudere patiënten te behandelen;
 • Verdiept zich in de ziektebeelden en medicatiegebruik van de patiënt en let op de mogelijke medisch-tandheelkundige  interactie;
 • Overlegt indien nodig met huisarts en/of medisch specialist;
 • Stelt een mondzorg-plan op waarin zowel de dagelijkse als de professionele mondzorg wordt weergegeven.

Meer informatie over het belang van goede mondgezondheid kunt u vinden op mijn gezondeheidsgids.
Mijn gezondheidsgids

Waar vind ik een Ouderentandarts / Tandarts-geriatrie

Uw tandarts kan u van de nodige informatie voorzien en, indien nodig, u doorverwijzen naar de tandarts-geriatrie.Soms werken deze gespecialiseerde tandartsen bij centra voor bijzondere tandheelkunde. Voor hulp bij u in de buurt kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie.
Gerodontologie / leden

Vergoeding van behandeling

Uw tandarts kan aangeven wat het behandelplan is en de kosten die het meebrengt. Het kan zijn dat bepaalde kosten vergoed kunnen worden vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering. Het is aan te bevelen om met uw tandarts te overleggen wat de mogelijkheden zijn.
Zorgwijzer tandarts 2017


Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

• Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis
• Onderzoek                                                                                                              

• Criteria Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis
• Website Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Mensen worden ouder en hebben vaak meerdere klachten tegelijkertijd, maar helaas zijn ziekenhuizen vaak niet ingesteld op oudere patiënten. Uit een onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst blijkt dat 1 op de 3 senioren er door een ziekenhuisopname op achteruit gaat.
De ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM vonden het dan ook tijd om de ziekenhuizen seniorvriendelijk te maken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis.

Onderzoek

Er is veel onderzoek gedaan om te komen tot het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn geïnformeerd over het Keurmerk en de kwaliteitscriteria. De ziekenhuizen zijn bezocht door getrainde senior scouts die de toegankelijkheid en inrichting hebben beoordeeld op seniorvriendelijkheid. Alle ziekenhuizen hebben een uitnodiging gekregen om een online vragenlijst in te vullen, waarin gevraagd is naar de organisatie van de zorg voor mensen boven de 70 jaar met meerdere aandoeningen. Onderzoeksbureau Mediquest heeft de Ouderenbonden ondersteunt tijdens het gehele traject van kwaliteitscriteria tot publicatie van de uitgedeelde Keurmerken.

De criteria

De criteria waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis zijn onder andere:

 • Onderzoek op geriatrische problemen (vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen).
 • Beschikbaarheid en inzet geriatrie-team. Geriatrie betekent ouderengeneeskunde.
 • Afgestemde onderzoeken.
 • Specifieke poliklinische en klinische maatregelen voor opname van kwetsbare ouderen met complexe problematiek.
 • Aandacht voor medicatie en voorkomen heropname.
 • Coördinatie van zorg en één aanspreekpunt.
 • Lichamelijke en sociale participatie ouderen (bv. beweegprogramma’s en activiteitenbegeleiding).
 • Speciale maatregelen op de Spoed Eisende Hulp (SEH)
 • Zorg voor ouderen is speerpunt.
 • Continuïteit van de zorg.
 • Beleid voor begeleiding in laatste levensfase.
 • Inrichting verpleegafdelingen afgestemd op ouderen.
 • Gastvrije ontvangst en inrichting voor ouderen.
 • Bewegwijzering en oriëntatie.
 • Bejegening (bv. vragen wat de patiënt wil, respectvolle betrokkenheid en oprechte belangstelling).
 • Informatie afgestemd op het begripsniveau van de patiënt /  mantelzorger en controleren of de informatie ook begrepen is.
 • Volledig dossiervoering (Elektronisch Patiëntendossier)


Website Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Op 1 oktober 2013 is de website gelanceerd. Op dit moment zijn er al vele ziekenhuizen in Nederland die het Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen hebben gekregen. Van de overige ziekenhuizen is aangegeven wat ze wel en niet doen op het gebied  van seniorvriendelijk beleid.
www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl 


Thuisarts.nl

• Thuisarts.nl
• Thuisarts App (gratis te downloaden)
• Meer dan 120.000 zorg-apps op de markt
• Ouderenacademie
• Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland
• Extra hulpmiddel: Hoe bereid ik een gesprek met mijn arts voor?

Thuisarts.nlThuisarts.nl               

Veel mensen die gezondheidsklachten ervaren gaan vaak op zoek naar informatie op het internet.
Er staat veel informatie op het internet, maar die informatie  is niet altijd even betrouwbaar.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (de wetenschappelijke vereniging van huisartsen) vond dit zorgelijk en heeft de website Thuisarts.nl ontwikkeld.

 

 

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
U kunt de informatie gebruiken

• om gezond te blijven;
• om klachten zelf aan te pakken;
• als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
• als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
• als u de uitslag en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
• als u op zoek bent naar meer informatie over een bepaald onderwerp.

Vaak staan er bij de teksten filmpjes, plaatjes of tekeningen met uitleg en/of instructies.

Thuisarts.nl staat voor:

» Betrouwbare en onafhankelijke medische informatie  over ziekte en gezondheid 
» Samengesteld door huisartsen
» Toegankelijke informatie in begrijpelijke taal
Thuisarts.nl
Thuisarts.nl / gezonde leefstijl

 

Thuisarts App (gratis te downloaden)

De Thuisarts App biedt diverse mogelijkheden, waar onder:

 • Ziektes en klachten zoeken op Thuisarts.nl en opslaan in een persoonlijk profiel
 • Uw vragen aan uw huisarts noteren en uw afspraak voorbereiden
 • Uw behandeling invoeren
 • Vervolgafspraak in agenda zetten
 • Herinnering instellen wanneer u medicatie moet innemen

De thuisarts app

 

Meer dan 120.000 zorg-apps op de markt

Er zijn heel veel zorg-apps op de markt.
U kunt zelf een app zoeken en downloaden, maar het kan ook zijn dat uw zorgverlener een app gebruikt of u een app aanraadt.

Met de Vilans App-check kunt u zelf beoordelen of de zorg-app die u wilt gebruiken veilig is.
De Vilans zorg-app is gebaseerd op de handreiking Medische Apps van het KNMG.
App-check

Ouderenacademie

De website ouderenacademie (initiatief van het AMC foundation) richt zich op de ontwikkeling van een digitale Wegwijzer voor ouderen, zodat ouderen zelf:
Betrouwbare informatie kunnen vinden over gezondheidsgerelateerde problemen
Zichzelf kunnen testen hoe hun gezondheidsconditie ervoor staat, middels de Vitaliteitswijzer
 Een afspraak met de huisarts en/of medisch specialist goed voorbereiden.
De ouderenacademie

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN) is een patiëntenorganisatie die werkt met vrijwilligers. Jaarlijks biedt SGAN ondersteuning en voorlichting aan gemiddeld 3000 niet-westerse patiënten en cliënten.
Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland 

Extra hulpmiddel: Hoe bereid ik een gesprek met mijn arts voor?

Voordat u naar een arts of specialist gaat is het verstandig om het gesprek goed voor te bereiden.
Een goed hulpmiddel hierbij is de folder “Wat vraag ik mijn arts”
Via onderstaande link kunt u de folder downloaden.
Handige brochure: Wat vraag ik mijn arts

Patiënten federatie NPCF heeft, sinds kort, ook een hulpmiddel ontwikkeld om een gesprek met de arts voor te bereiden.
3 goede vragen bij de dokter

 

 

 


Specialist ouderengeneeskunde (geriater)

• Specialist ouderengeneeskunde
• Hoe bereid ik een gesprek met mijn arts/specialist voor?

 


Specialist ouderengeneeskunde (geriater)

Ouderen hebben vaak meerdere ziekten en/of aandoeningen tegelijk. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.
Het kan dan ook voorkomen dat een patiënt onder behandeling is van meerdere specialisten.
Dit vraagt veel van de patiënt, bijvoorbeeld meerdere bezoeken aan het ziekenhuis.
Het vraagt ook veel van de specialisten die onderling veel moeten afstemmen.

Er bestaat een medisch specialisme speciaal voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis. Dit specialisme wordt geriatrie genoemd. De specialist is een geriater.

 

Veel voorkomende problemen van patiënten die een geriater bezoeken zijn:

• mobiliteitsproblemen en vallen;
• continentieproblemen (ongewild urineverlies);
• het gebruiken van veel verschillende medicijnen tegelijkertijd;
• somberheid, eenzaamheid en levensfase problematiek;
• geheugenproblematiek;
• één of een combinatie van bovenstaande problematieken met daarbij zorgproblemen.

Omdat ouderen vaak geconfronteerd worden met een combinatie van verschillende problemen werkt de
geriater doorgaans samen met een gespecialiseerde geriatrieverpleegkundige, fysiotherapeut,
ergotherapeut en, afhankelijk van de klachten, bepaalde medische specialisten.
Het voordeel hiervan is dat soms zeer complexe problemen sneller inzichtelijk worden.
De geriater krijgt een totaalbeeld en kan vervolgens met de patiënt oplossingen kiezen die het beste passen
bij zijn/haar welzijn.

Voor de geriater heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig

 

Voor meer informatie over geriatrie en de ziekenhuizen die dit specialisme in het pakket hebben opgenomen,
ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie of bekijk de folder.
NVKG 
Folder:NVKG

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de NVKG 

Hoe bereid ik een gesprek met mijn arts voor?

Als u naar een arts of specialist gaat is het verstandig dit gesprek voor te bereiden.
Om u goed voor te bereiden kunt u gebruik maken van de folder
Brochure: “Wat vraag ik aan mijn arts”

 


Pratenovergezondheid.nl UMCG

• Website pratenovergezondheid.nl van het Universitair Medisch Centrum Groningen
• Voortgang website pratenovergezondheid.nl UMCG
• Healthtalkonline.org
• UMCG Medische Publieksacademie

 

 

Website pratenovergezondheid.nl van het Universitair Medisch Centrum Groningen

De website pratenovergezondheid.nl is opgezet naar Brits voorbeeld Healthtalkonline.org.
Het doel van de website is:
Informatie geven over hoe het is om te leven met een bepaalde ziekte
De informatie op de website biedt steun door erkenning en herkenning in de persoonlijke verhalen
Tevens biedt de informatie inzicht aan familie en directe omgeving in de belevingswereld van degene die ziek is

Onderstaand een introductiefilm over pratenovergezondheid.nl


Voortgang website pratenovergezondheid.nl

De website, Pratenovergezondheid.nl, van het UMCG is nog in ontwikkeling. Inmiddels zijn er 3 ziekten behandeld, te weten:
Dementie
Diabetes
Nierziekte
website: pratenovergezondheid.nl
Meer over dementie: into D”mentia

Healthtalkonline.org

Healthtalkonline.org biedt informatie van ervaringsdeskundigen over ziekte en gezondheidsgerelateerde zaken. Op de website staan diepte-interviews van patiënten, familie van patiënten en mantelzorgers die weergeven wat voor invloed een ziekte kan hebben op het leven van de patiënt en zijn of haar omgeving.
De website geeft een uniek en herkenbaar beeld van datgene wat iemand doormaakt. Deze belevingsgerichte informatie biedt steun aan mensen, helpt bij het nemen van beslissingen en kan positief bijdragen aan de kwaliteit van leven.
Healthtalkonline.org bevat inmiddels 70 aandoeningen en 2000  interviews. De website trekt miljoenen bezoekers per jaar.
Healthtalkonline.org


UMCG Medische Publieksacademie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft samen met het Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht.
Lezingen kunt u terugkijken op het youtube kanaal van het UMCG.

 

 

 

 

 


twitterbutton.nl