Financieel recht op / hulp bij administratie

Financieel recht op

Financieel recht op
• NIBUD: Bereken uw recht op landelijke / gemeentelijke regelingen
• Meerkosten.nl (Wtcg, aftrekposten, overige regelingen)
• Individuele bijzondere bijstand / aantonen gemaakte kosten (CG Raad/Nibud)
• Pensioenkortingsberekenaar
• SUNN (Fondsen voor bijzondere noden)

Financieel recht opFinancieel recht op

Als u te maken krijgt met beperkingen door ouderdom of ziekte dan moet u wellicht uw huis aanpassen of bijvoorbeeld hulpmiddelen aanschaffen. Dit kan veel geld gaan kosten, maar wellicht kunt u in aanmerking komen voor bijvoorbeeld landelijke en/of gemeentelijke regelingen, extra aftrekposten of  bijzondere bijstand.  Verschillende betrouwbare organisaties hebben overzichten gemaakt die u in staat stellen om op een makkelijke manier uit te zoeken op welke regelingen u misschien een beroep kunt doen.
Ook wordt er aandacht besteed aan pensioenen. Met de Pensioenkortingsberekenaar kunt u nagaan op hoeveel pensioen u recht heeft.

Nibud: Bereken uw recht

Bereken uw recht is een product van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in samenwerking met Stimulanz.
Met behulp van “Bereken uw recht” krijgt u snel een overzicht van landelijke en gemeentelijke regelingen waar u mogelijk recht op heeft.
U kunt anoniem uw gegevens invullen, het programma geeft vervolgens aan of u mogelijk recht heeft op bepaalde regelingen. De door u ingevulde gegevens en de uitkomsten van de berekeningen worden weergegeven in een rapport. Dit rapport kunt u gebruiken om direct een aanvraag in te dienen.
Veel gemeenten zijn aangesloten bij “Bereken uw recht”, is uw gemeente niet aangesloten dan wordt op de website aangegeven welk alternatief voorhanden is.
Bereken uw recht

Meerkosten.nl

Meerkosten.nl is een website van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG Raad) in samenwerking met de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) en Mee Nederland.
Op deze website staat algemene informatie voor degenen die door handicap, chronische ziekte of ouderdom zich geconfronteerd zien met extra kosten. De website geeft informatie over regelingen die mogelijk, gedeeltelijk, de extra kosten kunnen compenseren.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt uitgebreid behandeld, er wordt ingegaan op belasting voordeel (aftrekposten specifieke (zorg) kosten) en overige regelingen. Tevens kunt u via de website de Wtcg- test doen. Deze test geeft aan of u wellicht in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.
Meerkosten.nl

Individuele bijzondere bijstand / aantonen gemaakte kosten

Er bestaan veel regelingen die meerkosten ten gevolge van ziekte en/of handicap vergoeden of compenseren. Toch maakt u soms kosten die onder geen enkele regeling vallen, denk bijvoorbeeld aan extra huur voor een aangepaste woning. Met een minimum inkomen kunnen de kosten zo hoog oplopen dat er financiële problemen ontstaan. Individuele bijzondere bijstand is dan misschien nog een mogelijkheid. Meer informatie over Individuele bijzondere bijstand kunt u vinden op de website van het Nibud.
Nibud

Pensioenkortingsberekenaar

Het is mogelijk dat een aantal pensioenfondsen binnenkort de pensioenuitkeringen gaan verlagen. Maar wat betekent dat?
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft de Pensioenkortingsberekenaar gelanceerd. Met dit rekenhulpmiddel kunt u een beeld krijgen van uw financiële situatie als uw pensioen met een bepaald percentage verlaagd wordt.
Pensioenkortingsberekenaar

SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland)

images

Op basis van ervaringen uit het verleden wordt in steeds meer gemeenten / regio’s samengewerkt om het hoofd te bieden aan financiële crisisgevallen bij individuele huishoudens. Dit geldt ook voor situaties als een regeling niet tijdig kan worden benut.
Dienstverleners / hulpverleners kunnen dan aankloppen bij een noodhulp bureau om cliënten verder te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.

In meer dan 55 gemeenten zijn noodhulpbureaus actief.

Website SUNN

 

 

 

 

 


Hulp bij administratie

• Hulp bij administratie
• Stichting Welzijn
• Humanitas
• Landelijk Steunpunt Thuisadministratie
• Sociaal Raadsliedenwerk

Hulp bij administratie

Er zijn vaak vele oorzaken aan te wijzen waarom mensen de grip op de administratie kwijtraken. Het kan ontstaan door ziekte, ouderdom of bijvoorbeeld het verlies van een partner. Als er niemand in de omgeving hulp kan bieden, dan kan er een beroep gedaan worden op vrijwilligers of betaalde professionals. Hier wordt alleen aandacht besteed aan vrijwilligersorganisaties die de dienst thuisadministratie aanbieden. Aan de diensten van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden.

Stichting Welzijn

Stichting Welzijn is in iedere gemeente aanwezig en  bieden doorgaans de dienst thuisadministratie aan. Het kan lastig zijn om de contactgegevens van deze organisaties te vinden, omdat ze vaak onder een andere naam bekend staan. Onderstaand een aantal mogelijkheden om de contactgegevens te vinden:
• Gemeentegids die iedere burger elk jaar per post ontvangt;
• Contact opnemen met het Zorgloket (Wmo-loket) van uw gemeente.
Contactgegevens Gemeenten A – Z 

Humanitas

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met afdelingen verspreid over Nederland. Thuisadministratie is één van de vele diensten die Humanitas aanbiedt. Als u contact opneemt met de afdeling bij u in de buurt, kunnen zij u verder informeren.
Humanitas afdelingen

Landelijk Steunpunt Thuisadministratie

Als u ondersteuning nodig heeft bij het zoeken naar een dienst thuisadministratie bij u in de buurt neem dan contact op met het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie. Het Steunpunt kan u verder helpen bij het zoeken naar vrijwilligersorganisaties of commerciële organisaties die de dienst thuisadministratie aanbieden.
Landelijk Steunpunt Thuisadministratie

Sociaal Raadsliedenwerk

Het motto van het Sociaal Raadslieden werk is: “Altijd kansrijk, niemand staat alleen”. Een mooi motto die ze waarmaken door het vele werk wat er verricht wordt voor de meer kwetsbaren in de samenleving. Per jaar zijn er ongeveer 500.000 contacten met cliënten die hulp nodig hebben. Aan de hulp die geboden wordt zijn geen kosten verbonden.

Wat kan het Sociaal Raadslieden werk voor u doen?
• Informeren en adviseren over wet- en regelgeving;
• Ondersteunen bij het invullen van formulieren;
• Het schrijven van brieven;
• Verwijzen naar andere instanties;
• Bemiddeling;
• Bezwaar- en beroepsprocedures.

Sociaal Raadsliedenwerk bij u in de buurt
Het Sociaal Raadsliedenwerk is werkzaam op ongeveer 80 locaties verspreid over Nederland.
Locaties Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk is niet in alle gemeenten in Nederland actief. U contact opnemen met uw gemeente voor soortgelijke hulp.
Gemeenten A – Z 

 

 

 


twitterbutton.nl