Patiëntenverenigingen

Patientenverenigingen

• Patiëntenverenigingen
• Activiteiten
• Overzicht van alle patientenverenigingen
• Vergoeding kosten lidmaatschap

Patiëntenverenigingen

PatiëntenverenPatientenverenigingenigingen /organisaties richten zich vaak op een bepaalde aandoening of ziekte. De verenigingen/organisaties hebben leden en aan dit lidmaatschap zijn vaak voordelen verbonden, bijvoorbeeld toegang tot uitgebreide informatie over de aandoening of ziekte.

Activiteiten 

De activiteiten kunnen bestaan uit:
• uitgebreide informatie over de aandoening of ziekte;
• voorlichting  over bijvoorbeeld hulpmiddelen en nieuwe regelgeving vanuit de overheid;
• voorlichting over financiële regelingen;
• organiseren van lotgenotencontact;
• stimuleren wetenschappelijk onderzoek;
• belangenbehartiging op diverse terreinen;
• lobby diverse organisaties en (overheid-) instanties om de belangen van de leden onder de aandacht te brengen.

Overzicht 

Op de website van apotheekkennisbank.nl staat een duidelijk overzicht van alle patiëntenverenigingen in Nederland.
Overzicht 

Vergoeding kosten lidmaatschap 

Er zijn ziektekostenverzekeraars die de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging geheel of gedeeltelijk vergoeden.
Overzicht zorgverzekeringen vergoedigingen lidmaatschap patiëntenvereniging


twitterbutton.nl