Mezzo (mantelzorgers)

Mezzo (belangenorganisatie mantelzorgers)

MezzoMEZZO (belangenorganisatie mantelzorgers)

Als u mantelzorger bent of wordt en u bent niet goed op de hoogte van regelingen en bijvoorbeeld de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen dan kan de zorg wel eens heel zwaar worden. Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
Onderstaande organisaties zijn aangesloten:
• steunpunten mantelzorg;
• regionale belangenbehartigingsorganisatie;
• org. voor vrijwilligerszorg (vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en georganiseerde burenhulp).

Op de website van Mezzo staat veel informatie wat u kan helpen om uw rol als mantelzorger makkelijker te vervullen. Op de website staat onder andere informatie over:
• wonen
• werk
• vervoer
• financiën
• regelingen
• overname van de zorg door professionals of vrijwilligers (respijtzorg)
• vrije tijd en vakantie
• mantelzorgsteunpunten bij u in de buurt
• mantelzorglijn voor contact

U kunt lid worden van Mezzo, aan het lidmaatschap zijn een aantal voordelen verbonden.

Belangenorganisatie MEZZO


twitterbutton.nl